Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 12 θέματα κεκλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών που θα γίνει στο κτίριο Μουσείο Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 19 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988) και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση Κατοικίας και του Καταστήματος γενικής χρήσης ιδιοκτησίας Χουσεϊν Χουσεϊν Ογλού στο Αγρόκτημα Π. Κατραμίου Δήμου Αβδήρων με την Δημοτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Γενισέας, στην Χατζίκου Ξανθούλα (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
3 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Γενισέας, στον Τζραγατσπανιάν Αντώνιο (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
4 Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων)
5 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
6 Αίτηση της ΔΕΥΑΑ προς το Δήμο Αβδήρων για οικονομική ενίσχυση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, βάσει των διατάξεων του Ν. 4684/2020 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
7 Συζήτηση για την απαλλαγή για χρονικό διάστημα 3 μηνών από τα Δημοτικά Τέλη και τα Τέλη Καθαριότητας σε όλες της επιχειρήσεις του Δήμου που έχουν πληγεί από την αναγκαστική παύση λειτουργίας τους λόγω COVID-19 και την απαλλαγή τελών για τους παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών  (εισηγητής: Δήμαρχος)
8 Έγκριση 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
9 Έγκριση διαγραφής οφειλών πολιτών – οφειλετών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
10 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων (εισηγητής: Δήμαρχος)  
11 Παραχώρηση επιφάνειας χώρου 20 τ.μ. στην πλατεία του οικισμού Μάνδρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνδρας για τη λειτουργία υπαίθριας Δανειστικής Βιβλιοθήκης για το χρονικό διάστημα από 1-07-2020 έως 30-09-2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)
12 Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του αριθ. πρωτ. 3570/13-04-2020 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης με θέμα «Κήρυξη – οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Πολύσιτος» που βρίσκεται στο αγρόκτημα Πολυσίτου, Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσιναρίδης Νικόλαος

loading...

Σχετικά Άρθρα