fbpx
Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Η ψήφος της Λαϊκής Συσπείρωσης στο πρόσφατο δια περιφοράς δημοτικό συμβούλιο της Ξάνθης

Αποστολή, στο e-mail του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, [email protected], ψήφου του άνωθεν μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 01 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 5η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

ΠΑΡΟΝ Λόγω της σοβαρότητας του θέματος πρέπει να τεθεί σε κανονική συνεδρίαση και όχι σε συνεδρίαση δια περιφοράς, γιατί από την εισήγηση προκύπτουν πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Καταρχήν δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο θέμα συζήτησης για την αναμόρφωση ενός προϋπολογισμού (που εμείς διαφωνούμε σε όλη την έκτασή του), οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, με τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης σχολειών, με τα έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α.. Εμείς υπερασπιζόμαστε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, καθώς και ότι θα έπρεπε διατεθούν κονδύλια από το κράτος για την ανέγερση νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων και όχι η λειτουργία των σχολείων να φορτώνονται στους Δήμους χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη.

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 6η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

ΠΑΡΟΝ Λόγω της σοβαρότητας του θέματος πρέπει να τεθεί σε κανονική συνεδρίαση και όχι σε συνεδρίαση δια περιφοράς, γιατί από την εισήγηση προκύπτουν πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Όπως η κατανομή των χρημάτων για τις έκτακτες κι επείγουσες ανάγκες λόγω της εμφάνισης της πανδημίας του COVID-19. Η όλη συμπεριφορά σας ως Δημοτική αρχή, δεν ήταν στην βάση της διεκδίκησης της στήριξης κι ενδυνάμωσης του Δημόσιου συστήματος υγείας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε γιατρούς και νοσηλευτές σε υλικοτεχνική υποδομή, δεν βγάλατε κουβέντα για τις στρατιές ανέργων που δημιουργούνται και στον Δήμο μας και την στήριξη των οικογενειών τους.  Θεωρούμε, ο εξοπλισμός όλων των δομών Υγείας καθώς και η στελέχωσή τους είναι υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν είναι υποχρέωση της Τοπικής Διοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Άλλωστε, τι άλλο θα πρέπει να φορτωθεί η Τοπική Διοίκηση και μάλιστα χωρίς την αναγκαία παράλληλη παροχή πόρων από την κυβέρνηση. Οι συμπολίτες μας -ο λαός- πληρώνει φόρους στο κράτος και εισφορές στα Ταμεία και περιμένει από την κυβέρνηση να καλύπτει τις ανάγκες του.

03ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος Δημ.Επ.Παιδείας) 

ΥΠΕΡ με την σημαντική επισήμανση ότι η χρηματοδότηση από το υπουργείο είναι φοβερά ανεπαρκής, δεν καλύπτονται οι ανάγκες, υπάρχουν τρομερές ελλείψεις και πρέπει να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. Κι εδώ θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί το θέμα σε κανονική συνεδρίαση και όχι σε συνεδρίαση δια περιφοράς.

04ο ΘΕΜΑ :  Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και για έργα πυροπροστασίας από δασικές πυρκαγιές και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

ΥΠΕΡ Διεκδικούμε και παλεύουμε για πρόσληψη μονίμου προσωπικού γιατί μόνιμες και διαρκείς είναι οι ανάγκες του ανθρώπου για εργασία, αλλά έστω και αυτά τα 2,3,4 μηνα κτλ στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης είναι απαραίτητα για τα λαϊκά στρώματα.

Η πρόταση μνημονίου συνεργασίας του δήμου με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιπυρική περίοδο, όσο χρήσιμο κι’ αν θεωρείται, φαντάζει σαν ειρωνεία μπροστά στα χαώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών.

Σύστημα κατ’ όνομα, αφού δεν υπάρχει ενιαίος φορέας δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης.

Ο κατακερματισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό τόσο στη Πυροσβεστική Υπηρεσία όσο και στη Δασική υπηρεσία, τα αστεία ποσά του δημοτικού προϋπολογισμού για την Πολιτική Προστασία, η έλλειψη ακόμη και στοιχειωδών μέσων προστασίας των πυροσβεστών, ο απαρχαιωμένος στόλος Πυροσβεστικών Οχημάτων κ.ά, συνθέτουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη και έχει αποδειχθεί καταστροφική σε πολλές μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.

Ταυτόχρονα η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων υποτάσσεται στην πολιτική εμπορευματοποίησης της γης και αντιμετωπίζεται προκλητικά σαν ευκαιρία αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, ακολουθώντας τις αναλύσεις – οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του “κόστους – οφέλους” και στο συγκεκριμένο τομέα.

Μάλιστα, η κατάσταση θα επιδεινωθεί ραγδαία μετά την εφαρμογή του νέου αντιπεριβαλλοντικού νόμου όπου παραδίδονται βουνά, δάση, λίμνες και θάλασσες στους επιχειρηματικούς ομίλους προκειμένου να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα “αποθηκευμένα κεφάλαιά τους”.

Πρόκειται για έγκλημα που στα πλαίσια της λεγόμενης “πράσινης ανάπτυξης” και της “καθαρής ενέργειας” προωθούνται αντιδραστικές αλλαγές στο καθεστώς αδειοδότησης των επενδύσεών τους.

Στο εξής θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από άλλες “συνάδελφες” ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε όλες τις βουνοκορφές και φωτοβολταϊκά συστήματα από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα καταργώντας ακόμα και το καθεστώς των περιοχών “NATURA” σε ζώνες υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Όσον αφορά την κατάσταση εδώ στο Νομό μας, οι εργαζόμενοι στη Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν επαρκούν να στελεχώσουν όλες τις βάρδιες και να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής.

Τα Πυροσβεστικά Οχήματα είναι παλιά και παρά τις συντηρήσεις είναι ευάλωτα στη καταπόνηση μιας μεγάλης πυρκαγιάς.

Αυτό ταιριάζει γάντι στη σαφή πλέον κατεύθυνση Ε .Ε και κυβερνήσεων, να περάσει η πυροπροστασία στους δήμους και να φορτωθεί οικονομικά και πρακτικά στις πλάτες των δημοτών.

05ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός ειδικοτήτων δύο (2) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

ΥΠΕΡ με την σημείωση ότι οι ελλείψεις που αναφέρονται είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής του Καλλικράτη και του Κλεισθένη η οποία αποτελεί και όχημα προώθησης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Τα συγκεκριμένα κενά, όπως και όλα τα κενά πρέπει να καλύπτονται με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και όχι με προσλήψεις εργαζομένων για ορισμένο χρόνο.

06ο ΘΕΜΑ : Επαναφορά εισήγησης για την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

ΥΠΕΡ γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα για πρόσληψη μόνιμου γιατρού δεν υπάρχει εφόσον ο προϋπολογισμός των Δήμων και των Περιφερειών έχει κοπεί από την πολιτική του Καλλικράτη και του Κλεισθένη. Επαναλαμβάνουμε ότι τα συγκεκριμένα κενά, όπως και όλα τα κενά πρέπει να καλύπτονται με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και όχι με προσλήψεις εργαζομένων για ορισμένο χρόνο.

07ο ΘΕΜΑ :        Δωρεά υγειονομικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

ΥΠΕΡ σημειώνοντας ότι οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό δεν καλύπτονται με δωρεές και πρέπει να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του κράτους.

Το Κέντρο Υγείας Ξάνθης έχει ανάγκη από γενναία κρατική χρηματοδότηση και όχι από συμβολικού-επικοινωνιακού τύπου δωρεές. Ζητάμε:

► Άμεση γενναία κρατική χρηματοδότηση για την άμεση επίλυση των οξυμένων προβλημάτων.

► Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

► Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιατρικού και παραϊατρικού.

► Ποιοτικές πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιε υπηρεσίες υγείας στο λαό της Ξάνθης

08ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 Ν.666/1977(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

ΑΠΕΧΟΥΜΕ Θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων σε συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ)

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ η αγορά των καφέ κάδων, που περιλαμβάνονται στην υλοποίηση του έργου «προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» στα πλαίσια της «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ». Διαφωνούμε ριζικά με την διαχείριση των απορριμμάτων όταν μετά την ψήφιση του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου τον Οκτώβρη του 2019, η κυβέρνηση υλοποιεί με ταχύτητα την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων που αποτελεί κεντρικό στόχο της Ε.Ε. και του μεγάλου κεφαλαίου και εφαρμόζεται ως Δημοτική Αρχή και στον Δήμο Ξάνθης.. Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προχωράει σε Διεθνή Διαγωνισμό για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Δηλαδή παραχωρεί τη μεταφορά απορριμμάτων σε εργολάβο και συγκεκριμένα: των σύμμεικτων απορριμμάτων από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), των ανακυκλώσιμων υλικών από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), των υπολειμμάτων επεξεργασίας από τις κατά τόπους Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), των υπολειμμάτων διαλογής από τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ) προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ). Επίσης, δίνουν τμήμα της συντήρησης των οχημάτων των παραπάνω μεταφορών αλλά και της λειτουργίας των ΣΜΑ στον εργολάβο. Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. θα προσφέρει στον εργολάβο τα 32 οχήματα που διαθέτει ενώ ο ίδιος θα πρέπει να διαθέσει μόνο 4 οχήματα. Ενώ όλοι οι δημότες της Περιφέρειας μέσω της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., θα πληρώνουν και για την αλλαγή των ελαστικών των οχημάτων. Χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις, οι Τοπικές και Περιφερειακές διοικήσεις υλοποίησαν απαρέγκλιτα την πολιτική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου και οδήγησαν συστηματικά στην απαξίωση υποδομών και εξοπλισμού στην έλλειψη προσωπικού και στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Και τώρα, πατάνε πάνω στις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτοί δημιούργησαν και φέρνουν ως λύση τους εργολάβους! Η Λαϊκή Συσπείρωση με τοποθετήσεις στην Περιφέρεια και στους Δήμους έχει αναδείξει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και εγκαίρως έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης μέσω ΣΔΙΤ και εργολάβων. Καταγγέλλουμε την απόφαση της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. που προχωρά στην πλήρη παράδοση τόσο της κατασκευής όσο και της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για το τεράστιο αυτό θέμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» αγωνίζεται για: Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι: Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση). Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται. Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης. Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα. Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα. Χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Η λύση στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη και μακρόπνοη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία μπορεί να εξασφαλιστεί.

Διαφωνούμε με το ΠΕΣΔΑ που υλοποιεί η ΔΙΑΑΜΑΘ στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ που εφαρμόζουν πιστά όλες οι κυβερνήσεις ανεξάρτητα από το πρόσημο, αριστερές, δεξιές, συνεργασίας, μονοκομματικές κτλ που θεωρούν τα απορρίμματα εμπόρευμα, πεδίο δράσης επιχειρηματικών ομίλων, ανταποδοτική υπηρεσία που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, διαχείριση που δεν αποκλείει και την καύση των απορριμμάτων με την δημιουργία στις ΜΕΑ του δευτερογενούς καυσίμου RDF, για την παραγωγή ηλ. Ενέργειας που προορίζουν για ηλεκτροβόρες βιομηχανίες (τσιμέντα, λιπάσματα κτλ) 

10ο ΘΕΜΑ :       Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως Νόμιμου Εκπροσώπου για υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά Κέντρου Τουριστικής Υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας του Νέστου» στο πλαίσιο του μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

ΑΠΕΧΟΥΜΕ Θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων σε συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

11ο ΘΕΜΑ :       Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο πρόγραμμα WiFi4EU το πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

ΑΠΕΧΟΥΜΕ Θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων σε συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

12ο ΘΕΜΑ :       Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί ανωνύμων δημοτικών οδών στο 5ο χλμ Ξάνθης – Ιάσμου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

ΑΠΕΧΟΥΜΕ Θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων σε συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

13ο ΘΕΜΑ :       Απαλλαγή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω λήψης μέτρων κατά της διασποράς του COVID 19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

ΥΠΕΡ Υπερψηφίζουμε έχοντας σαν γνώμονα την τεράστια ανάγκη για ανακούφιση των μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων και ΟΧΙ την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων οι οποίες ούτως ή άλλως απολαμβάνουν την στήριξη της κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης.

14ο ΘΕΜΑ :       Έγκριση χρήσης τουριστικού καταλύματος με σκοπό την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID 19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

ΥΠΕΡ Υπερψηφίζουμε τονίζοντας ότι η λύση σε τέτοιου είδους σοβαρά προβλήματα δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται σε τέτοιες ενέργειες αλλά πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας τόσο από πλευράς νοσοκομείων, όσο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας και κρατικής μέριμνας για φροντίδα και περίθαλψη σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

15ο ΘΕΜΑ :       Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

ΑΠΕΧΟΥΜΕ Θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων σε συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

16ο ΘΕΜΑ :       Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

ΑΠΕΧΟΥΜΕ Θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων σε συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Ξάνθης

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

loading...

Σχετικά Άρθρα