Κοινωνία Τελευταία Νέα

6 θέσεις εργασίας προκήρυξε ο Δήμος Ξάνθης. Κάνε τα χαρτιά σου

Ο δήμος Ξάνθης προχώρησε σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης,

Την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη  κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, ειδικότητες: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 6

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

Σχετικά Άρθρα