ΕπιχειρηματικότηταΤελευταία Νέα

Πρόγραμμα βελτίωσης της διοίκησης σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού (CERTOURII: ForaBetterSMEManagement)

Το πρόγραμμα βελτίωσης της διοίκησης σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού «CERTOURII: FOR A BETTER SME MANAGEMENT»αποτελεί μία πρόταση – σχέδιο δράσης του Δήμου Ξάνθης ενταγμένη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας” – Black Sea Program 2014-2020 (program priority 1.1).

Η κύρια ιδέα του έργου, είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, εργαλεία και τεχνικές στις επιχειρήσεις τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 40 στελέχη επιχειρήσεων από κάθε χώρα (δύο από κάθε επιχείρηση) θα εκπαιδευτούν μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας και εξατομικευμένων μοντέλων διοίκησης για την κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση χωριστά.

Οι χώρες-εταίροι του προγράμματος είναι η Αρμενία, η Ουκρανία, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Η σειρά των δραστηριοτήτων προς το σκοπό αυτό είναι: Η ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης προσαρμοσμένων στις ΜΜΕ που εργάζονται στον τομέα της φιλοξενίας. Η δημιουργία μιας διακρατικής ομάδας ειδικευμένων συμβούλων (μέντορες) (κοινό πακέτο εκπαίδευσης, κοινό πρόγραμμα κατάρτισης μέντορα). Η προσαρμογή των εργαλείων διαχείρισης σε κάθε ΜΜΕ.Οι πιλοτικές εφαρμογές (πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης, ηλεκτρονική κατάρτιση, καθοδήγηση), καθώς και η εμπειρία ανταλλαγής (επισκέψεις μελέτης, εκπαιδευτικές εκδρομές).

Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι: α) Οργανισμοί Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του έργου), β) μεμονωμένοι επαγγελματίες (σύμβουλοι επιχειρήσεων ή επιστήμονες) που θα εγγραφούν ως μέντορες, γ) Οι Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, δ) το ευρύ κοινό.

Το έργο CERTOUR II συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος ENI CBC BLACK SEA BASIN 2014-2020, ενώ Κοινή Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης της Ρουμανίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 827.860,00 ευρώ και κάθε εταίρος δεσμεύεται να συνεισφέρει στη συγχρηματοδότηση στο 8% του προϋπολογισμού των συνεργατών, ποσό που ο Δήμος Ξάνθης θα εξασφαλίσει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Ξάνθης ανέρχεται στα 126.330.00 €

Η μέχρι σήμερα πρόοδος των εργασιών του έργου με τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης περιλαμβάνει: Την εναρκτήρια συνάντηση εταίρων στην Καβάλα. Την ολοκλήρωση των  σύγχρονων μοντέλων management για Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού. Την επιλογή και Κατάρτισημιας διακρατικής ομάδας ειδικευμένων (Mentors)στην εφαρμογή του προγράμματος με δια ζώσης 3ήμερο εκπαιδευτικό μάθημα στην Καβάλα. Την δημιουργία μητρώου μέντορα. Την συνεδρίαση της 1ης επιτροπή παρακολούθησης του έργου στην Αρμενία.Το Συνέδριο Επιλογής Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ξάνθη,δυο συνολικά καμπάνιες στα ΜΜΕ και την συνεδρίαση της 2ης επιτροπή παρακολούθησης του έργου στην Ουκρανία.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε των επιλεγμένες Τουριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα (Ξάνθη και Καβάλα – Θάσο), οι οποίες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και υπογράφηκε μεταξύ αυτών και του Δήμου Ξάνθης  Συμφώνο Συνεργασίας. Έγινε η συλλογή στοιχείων και εξασφάλιση συνεντεύξεων από τα στελέχη της κάθε επιλεγμένης Επιχείρησης τουρισμού σε Ξάνθη, Καβάλα και Θάσο. Δημιουργήθηκαν εξατομικευμένα Μοντέλα management για την κάθε επιχείρηση. Επιλέχθηκαν και Ανατέθηκε σε ειδικό για E-κατάρτιση του προσωπικού των δικαιούχων Επιχειρήσεων. Και έπειτα από την προετοιμασία των στελεχών των Επιχειρήσεων, σήμερα διεξάγεται η τηλεκατάρτιση στα 40 άτομα.

Σχετικά Άρθρα