Αγροτικά Τελευταία Νέα

«Ο πρωτογενής τομέας μπορείκαι πρέπει να προσφέρει στην εθνική οικονομία πάνω από το 20% του Α.Ε.Π.»

Τον κομβικό ρόλο του «κοιμώμενου γίγαντα» της ελληνικής οικονομίας, του πρωτογενή τομέα, στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα συμβάλλει στην αναστροφή της οικονομικής ύφεσης, υπογραμμίζει ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, με άρθρο του στην εφημερίδα «Agrenda», με τίτλο: «Ο πρωτογενής τομέας μπορείκαι πρέπεινα προσφέρει στην εθνική οικονομία πάνω από το 20% του Α.Ε.Π.».

Ο κ. Λαζαρίδης σημειώνει ότι «ο πρωτογενής τομέας, με τη φυτική και ζωική παραγωγή, ανέρχεται σήμερα στα 11 δις ή 5,1% του Α.Ε.Π. Οι εξ αυτού προερχόμενες επιδοτήσεις υποστήριξης του εισοδήματος των γεωργών σε 2 δις ή 1% του Α.Ε.Π. και η μεταποίηση σε 12 δις ή 5,2% του Α.Ε.Π. Συνολικά δηλαδή 25 δις ή 11,3% του Α.Ε.Π. Το ποσοστό αυτό είναι μεν διπλάσιο από το μέσο όρο της Ε.Ε., αλλά σαν απόλυτο ποσό υστερεί σημαντικά από το αντίστοιχο ποσό των μεγάλων ανταγωνιστριών μεσογειακών χωρών όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Ο στόχος των 40 δις στα επόμενα πέντε χρόνια, είναι απολύτως εφικτός ώστε τελικά η συνεισφορά στο Α.Ε.Π. να κυμαίνεται σταθερά πάνω από 20%».

Ήρθε η ώρα, τονίζει,«να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη!Είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε τον κλάδο σε βασικό αναπτυξιακό παράγοντα οικονομικής ισχύος της πατρίδας μας» και καταθέτει την πρότασή του:

«Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, οικονομικής μόχλευσης και επενδύσεων, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στροφή στην εξωστρέφεια και στην κατανάλωση και επιπλέον, σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύνδεση με τον τουρισμό και τη χημική – φαρμακευτική βιομηχανία».

Παράλληλα, ο κ. Λαζαρίδης υπενθυμίζει την προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα «να αποτελέσει άμεση πολιτική προτεραιότητα γιανασυμβάλλει πιο ενεργά και πιο δομικά στην επόμενη ημέρα της οικονομικής επανεκκίνησης».

Και αυτό, όπως λέει,«πρέπει να γίνει με αποφασιστικότητα, σχέδιο και δυναμισμό. Χωρίς καθυστερήσεις. Χωρίς ναι, μεν, αλλά».

Όλο το άρθρο:

Ο πρωτογενής τομέας μπορεί και πρέπεινα προσφέρει

στηνεθνική οικονομία πάνω από το 20% του Α.Ε.Π.

Του Μακάριου Β. Λαζαρίδη

Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας Νέας Δημοκρατίας

Η αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, καθώς και η μείωση της εξάρτησης της εθνικής μας οικονομίας από ένα τομέα ή κλάδο, αποτελούν προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να βρούμε διεξόδους επανεκκίνησης της οικονομίας για την επόμενη μέρα, μετά την κρίση που προκάλεσε – και προκαλεί – σε παγκόσμιο επίπεδο η πανδημία. 

Η εθνική μας οικονομία είναι εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό (70% του ΑΕΠ) από τον τριτογενή κλάδο. Δηλαδή τον κλάδο των υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός. Την ίδια στιγμή             η παραγωγική διαδικασία, η γεωργία, η βιομηχανία και η βιοτεχνία συμμετέχουν σε ελάχιστο βαθμό, γεγονός που σηματοδοτεί βαθύτερη ύφεση σε σχέση με άλλες χώρες που η οικονομία τους είναι δομημένη διαφορετικά.

Η αναστροφή της ύφεσης προϋποθέτει διαφοροποιημένη πολιτική στοχοθεσία με προσανατολισμό σε πιο παραγωγικό μοντέλο ώστε να πολλαπλασιαστούν οι πηγές εσόδων. Προτεραιότητα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο μπορεί να δώσει ο «κοιμώμενος γίγαντας» της ελληνική οικονομίας που αναφέρεται ως πρωτογενής τομέας και οι εξ αυτού υποστηριζόμενοι παραγωγοί τροφίμων, ενέργειας, καλλυντικών, και άλλων προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο πρωτογενής τομέας, με τη φυτική και ζωική παραγωγή, ανέρχεται σήμερα στα 11 δις ή 5,1% του Α.Ε.Π. Οι εξ αυτού προερχόμενες επιδοτήσεις υποστήριξης του εισοδήματος των γεωργών σε 2 δις ή 1% του Α.Ε.Π. και η μεταποίηση σε 12 δις ή 5,2% του Α.Ε.Π. Συνολικά δηλαδή 25 δις ή 11,3% του Α.Ε.Π. Το ποσοστό αυτό είναι μεν διπλάσιο από το μέσο όρο της Ε.Ε., αλλά σαν απόλυτο ποσό υστερεί σημαντικά από το αντίστοιχο ποσό των μεγάλων ανταγωνιστριών μεσογειακών χωρών όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Ο στόχος των 40 δις στα επόμενα πέντε χρόνια, είναι απολύτως εφικτός ώστε τελικά η συνεισφορά στο Α.Ε.Π. να κυμαίνεται σταθερά πάνω από 20%.

Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη!

Είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε τον κλάδο σε βασικό αναπτυξιακό παράγοντα οικονομικής ισχύος της πατρίδας μας.

Πως θα γίνει αυτό;

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, οικονομικής μόχλευσης και επενδύσεων, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στροφή στην εξωστρέφεια και στην κατανάλωση και επιπλέον, σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύνδεση με τον τουρισμό και τη χημική – φαρμακευτική βιομηχανία.

Αναλύοντας τα παραπάνω, και δεδομένου πως ενέχουν προτεραιότητα βάσει σειράς αναφοράς, μιλώντας για μεταρρυθμίσεις εννοώ τη δημιουργία αγροτικού επιμελητηρίου, τη θέσπιση των διεπαγγελματικών οργανώσεων, τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών και το σύστημα παροχής συμβουλών.

Μιλώντας για οικονομική μόχλευση και επενδύσεις αναφέρομαι στην άμεση προώθηση των εγκεκριμένων επενδύσεων και των σχεδίων βελτίωσης, στην ένταξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και πρώτης μεταποίησης στην αναπτυξιακή τράπεζα και στο χαμηλότοκο δανεισμό των προγραμμάτων της E.Ε. και της EBRD και στην είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στον γεωργικό τομέα.

Μιλώντας για εξωστρέφεια και κατανάλωση αναφέρομαι στην αλλαγή ποικιλιακής σύνθεσης καλλιεργειών με στόχο τη δωδεκάμηνη διάθεση, στην υιοθέτηση νέων καινοτομικών μεθόδων σε συνεργασία με πανεπιστήμια – ερευνητικούς φορείς και μέσω του συστήματος παροχής συμβουλών, στη διαφοροποίηση των προϊόντων μέσω του συστήματος ΠΟΠ – ΠΓΕ, ΒΙΟ, αλλά και στην κλιματική ουδετεροποίηση.

Μιλώντας για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναφέρομαι στην προώθηση συστημάτων βιοαερίου με πρώτη ύλη τα γεωργικά υπολείμματα και στην καθιέρωση ανάκτησης συστατικών, αλλά και στις ενεργειακές κοινότητες.

Είναι γεγονός πως ο ελληνικός τουρισμός εξυπηρετεί τις ανάγκες του χρησιμοποιώντας ελληνικά προϊόντα σε ποσοστό μόλις 6%, και συνεπώς η διασύνδεση των ελληνικών προϊόντων με τον τουρισμό απαιτεί νέο μάρκετινγκ mix. Η ανάδειξη του πλούτου των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της χώρας με επιστημονική τεκμηρίωση, θα δώσει τεράστια υπεραξία και πρωτότυπα προϊόντα ευεξίας και καλλυντικά, με προώθηση της εσωτερικής εξωστρέφειας.

Κλείνοντας υπενθυμίζω την προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας που οφείλει στην παρούσα συγκυρία να αποτελέσει άμεση πολιτική προτεραιότητα γιανασυμβάλλει πιο ενεργά και πιο δομικά στην επόμενη ημέρα της οικονομικής επανεκκίνησης. Και αυτό πρέπει να γίνει με αποφασιστικότητα, σχέδιο και δυναμισμό. Χωρίς καθυστερήσεις. Χωρίς ναι, μεν, αλλά!

loading...

Σχετικά Άρθρα