Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2020

Σε σχέση με το σημερινό θέμα  της ημερήσιας διάταξης του δια περιφοράς Δημοτικού Συμβουλίου, η τοποθέτησή μας παρακαλούμε να καταγραφεί ως εξής: 

1ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό χώρων παράλληλης  υπαίθριας αγοράς του ν. 4497/2017 (Α΄171), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4682/20 (ΦΕΚ 76 Α΄) 

ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ:  Ζητούμε την αναβολή του Συμβουλίου για μία ημέρα – να πραγματοποιηθεί δηλαδή την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 με την ίδια ώρα έναρξης και λήξης – προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τις αντιπροσωπείες και τους εκπροσώπους όλων των εμπόρων και των μικροπωλητών που εκθέτουν τα προϊόντα τους στο Παζάρι της Ξάνθης, να αποκτήσουμε πληρέστερη ενημέρωση των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν να μας καταθέσουν και να καταλήξουμε στην προσφορότερη για όλους λύση, σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Σε αντίθετη περίπτωση ψηφίζουμε ΚΑΤΑ σύμφωνα με το σκεπτικό της αναβολής.

Νέα Ξάνθη Πασχάλης Λύρατζης

Σχετικά Άρθρα