Οικολογία Τελευταία Νέα

Αλλαγές στην έκδοση αδειών στο νέο περιβαλλοντικό Ν/Σ

Το νομοσχέδιο με θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε την Τρίτη, 5/5, καθιερώνει νέες διαδικασίες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και πολλά ακόμη. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα νόμο «πλαίσιο» όλων των δραστηριοτήτων του σύγχρονου μηχανικού που τίθενται κάτω από την «ομπρέλα» της περιβαλλοντικής διαχείρισης!

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες από τις αλλαγές:

Υποχρέωση υποβολής ΣΔΑ και διαχείρισης των ΑΕΚΚ για τις εργασίες μικρής κλίμακας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Ειδικές ρυθμίσεις για την έκδοση αδειών των περ. α, β, γ, δ, ια της Κατηγορίας 1 και της περ. α της Κατηγορίας 2 του άρθρ. 36 του ν. 4495/2017, οι οποίες μπορούν, έως τις 30.09.2020, να εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. 

Νέα μεθοδολογία προσδιορισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Απαίτηση σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας για νέα κτήρια μετά την 1η Ιουνίου 2021.

Σχετικά Άρθρα