Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Φτιάχνει τις παιδικές χαρές του ο Δήμος Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων ενέταξε στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», το έργο  ”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Μυρωδάτου, Μαγικού, Κουτσού, Π. Ζυγού, Φελώνης, Πολυσίτου, Άνω Λευκόπετρας και Ακάρπου του Δήμου Αβδήρων” συνολικού προϋπολογισμού 225.000€. Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου επιμερίζεται ως εξής: 175.000€ από το Πράσινο Ταμείο και 50.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου Αβδήρων.

O Δήμος θα προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης οκτώ παιδικών χαρών στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου και στην προμήθεια και  τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων, με στόχο τη συνολική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους. Μετά  την ολοκλήρωση των εργασιών οι παιδικές χαρές θα προσαρμοστούν στη σχετική νομοθεσία και θα λάβουν πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από  ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

Ο Δήμος Αβδήρων έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες διαμόρφωσης παιδικών χαρών σε οκτώ οικισμούς του, για άλλες οκτώ παιδικές χαρές έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος και θα ξεκινήσει η διαμόρφωση τους μέσα στο καλοκαίρι. Συνολικά ο Δήμος Αβδήρων μαζί με αυτές τις οκτώ παιδικές χαρές που εντάχθηκαν, θα διαθέτει εικοσιτέσσερις πιστοποιημένες παιδικές χαρές.

φώτο αρχείου

Σχετικά Άρθρα