Επιχειρήσεις Τελευταία Νέα

Να ανοίξει το μοναδικό κλειστό ελεύθερο επάγγελμα στην Ελλάδα: Οι ξεναγοί – δικαίωμα στην εργασία για τους αποφοίτους ΑΕΙ

Για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του ξεναγού λειτουργούσαν εδώ και δεκαετίες (από το 1977) οι Σχολές Ξεναγών υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού. Έκλεισαν το 2010 με την προοπτική να αναβαθμιστεί και να απελευθερωθεί το επάγγελμα. Πράγματι, το 2012 ψηφίστηκε ο νόμος Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄), με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν και λειτούργησαν, από το 2013 έως και το 2016, δίμηνα ταχύρρυθμα σεμινάρια σε  διάφορα ΑΕΙ της χώρας, τα οποία απευθυνόταν σε απόφοιτους ΑΕΙ με συναφείς ειδικότητες (λ.χ. Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Πολιτισμική Διαχείριση, Εθνογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, κτλ). Τέτοια ΑΕΙ ήταν τα Α.Π.Θ, Ε.Κ.Π.Α,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κ.ά. Η νομοθεσία για τα σεμινάρια, που γίνονταν επί πληρωμή, παραμένει ισχύουσα μεν ανενεργή δε κατά τα τρία τελευταία χρόνια, αν και λειτούργησε άριστα, είχε μεγάλη ζήτηση και παρήγαγε σημαντικό αποτέλεσμα: δεκάδες πιστοποιημένους επιστήμονες-ξεναγούς, που κατορθώνουν να βιοπορίζονται αξιοπρεπώς ασκώντας ένα ελεύθερο επάγγελμα και προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού.

Η εφαρμογή του νόμου Ν.4093/2012 σε καμία περίπτωση δεν απαγόρευε την παράλληλη λειτουργία των Σχολών Ξεναγών, αν και η λειτουργία τους ανεστάλη από το 2010 έως το 2017. Οι διπλωματούχοι ξεναγοί (ΠΟΞΕΝ) διαμαρτυρήθηκαν για το κλείσιμο των σχολών αυτών αλλά ήταν επίσης αρνητικοί και στα ταχύρρυθμα προγράμματα των ΑΕΙ. Μάλιστα, ήδη από το 2013, κατέθεσαν προσφυγές στο ΣτΕ εναντίον της τροποποίησης του νόμου και της θεσμοθέτησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων. Οι  προσφυγές συζητήθηκαν το 2015 και απορρίφθηκαν, το δε κείμενο της απόφασης δημοσιεύθηκε το 2019. Στο μεταξύ, το 2017 το Υπουργείο πάγωσε αναιτιολόγητα τη διοργάνωση των δίμηνων προγραμμάτων κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού, αν και βάσει του Ν. 4093/2012 υποχρεούται να τα πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο.

Το ίδιο έτος αποφάσισε την επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών. Από το 2018 λειτούργησε και πάλι στην Αθήνα και το 2019 στη Θεσσαλονίκη. Όπως και στο παρελθόν αυτές οι Σχολές είναι δωρεάν και εντάσσονται στις «Μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών», ακριβέστερα 2,5 ετών μαζί με τις εκδρομές, οι οποίες διαρκούν 6 μήνες. Το  70% των θέσεων καλύπτουν απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής («Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ»)και μόνο το 30% πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή οι απόφοιτοι ΑΕΙ είναι μία μειονότητα και πτυχιούχοι Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί μια ακόμη μικρότερη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2017, όταν άνοιξε ξανά η Σχολή Ξεναγών της Αθήνας, από τους 37 επιτυχόντες της σχολής μόνο οι 4 ήταν απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών Τμημάτων! Μάλιστα, όσοι απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών και συναφών Τμημάτων εισαχθούν στη Σχολή Ξεναγών είναι αναγκασμένοι να ολοκληρώσουν τον υποχρεωτικό διετή κύκλο σπουδών και να επωμιστούν, μετά τις σπουδές τους, με νέα έξοδα παραμονής στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, παρά το γεγονός ότι έχουν επαρκέστατο γνωστικό υπόβαθρο στην Ιστορία, την Αρχαιολογία, την ελληνική και ευρωπαϊκή τέχνη και πολιτισμό, κ.ά. Είναι ειρωνεία μάλιστα ότι απαλλάσσονται από την εκ νέου παρακολούθηση των συναφών με τις σπουδές τους μαθημάτων (ΦΕΚ 2532/Β /2017, αρ. 12).

Θεωρούμε πως η επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, αφού η παράλληλη λειτουργία και των δύο τρόπων εκπαίδευσης ξεναγών μετά βίας θα κάλυπτε την τεράστια ζήτηση στην Ελλάδα, όπου οι πιστοποιημένοι ξεναγοί είναι μόλις 600-1.000. Περίπου 1.000 ξεναγοί αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, ενώ 575 ξεναγούς αναφέρουν τα στοιχεία Ιουλίου 2019 του Υπουργείου Τουρισμού. Μέσω των δίμηνων προγραμμάτων λάμβαναν κάθε χρόνο την άδεια του ξεναγού τουλάχιστον 120 απόφοιτοι Iστορικών-Αρχαιολογικών και άλλων συναφών Τμημάτων. Για να εκτιμηθούν οι προοπτικές απασχόλησης ή κορεσμού του επαγγέλματος, οι αριθμοί αυτοί πρέπει να αντιπαρατεθούν με τις αφίξεις μόνον των ξένων επισκεπτών, που μέσα στο 2019 πλησίασαν τα 15.000.000! Είναι καταφανές από τα παραπάνω ότι ο αριθμός των αποφοίτων των Σχολών Ξεναγών δεν επαρκεί. Σημειώνεται ότι πολλοί διδάσκοντες της Σχολής Ξεναγών είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων αλλά οι ίδιοι δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα!

Η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων συναφών με το επάγγελμα του ξεναγού σχολών ΑΕΙ, παραμένουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, αναμένοντας ματαίως την αποκατάστασή τους από το Δημόσιο! Αντίθετα εμείς δεν ζητούμε διορισμό, αλλά τη δυνατότητα να μετεκπαιδευτούμε χωρίς μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα και να λάβουμε την άδεια να ασκήσουμε ελεύθερο επάγγελμα!  Μετά από 4 χρόνια πανεπιστημιακών σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και μπορούμε να ανταποκριθούμε άριστα στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του ξεναγού. Η κατάρτιση που χρειαζόμαστε καλύπτεται από το πρόγραμμα σπουδών των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, η ύπαρξη και υλοποίηση των οποίων αποτελεί ήδη νόμο του κράτους σε ισχύ. Δεν χρειάζεται να μελετηθεί και να νομοθετηθεί εξαρχής κάποιο πρόγραμμα σπουδών αλλά απλώς να ενεργοποιηθεί εκ νέου το υπάρχον.

Συμπαραστάτες στην προσπάθεια μας έχουμε ομάδα φοιτητών από το ΕΚΠΑ, που έχει ήδη συναντηθεί και μιλήσει, μέσα σε πολύ θετικό κλίμα, με τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και τον Υφυπουργό κ. Μάνο Κόνσολα. Δεν γνωρίζουμε πότε και προς ποια κατεύθυνση θα νομοθετήσουν ή θα κινηθούν τα υπουργικά στελέχη. Για μας η λύση είναι προφανής, είναι η ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του Ν. 4093/2012 και η επανέναρξη των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για αποφοίτους Ιστορίας-Αρχαιολογίας και συναφών Τμημάτων. Για την ικανοποίηση του αιτήματός μας προτιθέμεθα να συναντηθούμε και να ενημερώσουμε εκ νέου τους συναρμόδιους υπουργούς, τους αντιπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Διατηρούμε επίσης κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Προσβλέπουμε στη στήριξη όλων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, μεταδιδακτορικών φοιτητών καθώς και των πτυχιούχων των Τμημάτων Ιστορίας- Αρχαιολογίας και άλλων Σχολών του ΑΠΘ με συναφές αντικείμενο σπουδών, για τη διεκδίκηση των, κατοχυρωμένων βάσει νόμου, επαγγελματικών δικαιωμάτων μας στον τομέα της ξενάγησης, ο οποίος παραμένει ένα κλειστό επάγγελμα, παρόλη την τεράστια σημασία του για τον πολιτισμό και την οικονομία της Ελλάδας.

Σχετικά Άρθρα