Οικολογία Τελευταία Νέα

Σε 2 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών απορροφούνται οι 4 Φορείς Διαχείρισης της ΑΜΘ

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή

Τις νέες δομές των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) δημιουργεί, με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι οποίες θα απορροφήσουν και θα αντικαταστήσουν τους Φορείς Διαχείρισης που λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Με το νομοσχέδιο συστήνονται 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, και αποτελούν την μετεξέλιξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και εντάσσονται στην ιεραρχική δομή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ο οποίος επίσης ιδρύεται με το νομοσχέδιο.

Με αυτή την αλλαγή το Υπουργείο θεωρεί πως αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έλλειψης συντονισμού των Φορέων Διαχείρισης, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται η ανάγκη της σύνδεσης του Κεντρικού Οργανισμού με τις τοπικές δομές.

Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών θα συντελείται σε δύο επίπεδα, συντονιστικά και διοικητικά σε κεντρικό, επιχειρησιακό και σε τοπικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως με τον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη του Κεντρικού Οργανισμού, οι Περιφερειακές Μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος,  να συμμετέχουν και να προσελκύουν με μεγαλύτερη επιτυχία επιπλέον χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Οι Μονάδες, μεταξύ των άλλων, έχουν την αρμοδιότητα της εφαρμογής και παρακολούθησης των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και της παρακολούθησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Έτσι στην Περιφέρεια ΑΜΘ θα υπάρχουν δύο Μονάδες, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Έβρου, Δαδιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Θράκης (1), και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης (2).

Η πρώτη μονάδα θα καλύπτει τον Έβρο και μέρος της παραλιακής ζώνης της Ροδόπης, ενώ η δεύτερη θα καλύπτει τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας, καθώς και τη λίμνη Κερκίνη στις Σέρρες.

Σχετικά Άρθρα