Μειονότητα Τελευταία Νέα

Χωρίς μεγάφωνα από σήμερα και τα Τζαμιά της Ξάνθης. Ανακοίνωση του Μουφτή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνεχεία προηγούμενων μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, σας ενημερώνουμε ότι με νεότερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/06.04.2020 – ΦΕΚ Β’1178) για το διάστημα από 12.04.2020 έως 20.04.2020 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση μεγαφώνων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εξωτερική μετάδοση κάθε είδους ιεροπραξιών και θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι θύρες εισόδου και εξόδου των χώρων λατρείας παραμένουν κλειστές και ο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανείς δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής.

Όσον αφορά στις κηδείες, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.

Για περισότερες πληροφορίες, επισυνάπτουμε την ως άνω ΠΝΠ.

ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

DUYURU

Halen yürürlükte olan, COVID-19’un yayılmasıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin devamında, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu yeni karar uyarınca (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/06.04.2020 – ΦΕΚ Β’1178), 12/04/2020 ila 20/04/2020 tarihleri arasında, istisnasız tüm ibadet alanlarında, yapılan dini ibadetlerin ve benzeri dini etkinliklerin hoparlör ile dışarıya yayınlanması yasaklanmıştır.

İbadethanelere giriş çıkışların kapalı olduğunu ve din görevlilerinin, ibadet sırasında veya herhangi bir dini etkinlik sırasında ibadethanelere kimsenin girmemesini sağlamak için tüm önlemleri almakla sorumlu olduklarını tekrar hatırlatıyoruz. Cenazeler söz konusu olduğunda, sadece din görevlisi, ölen kişinin yakın akrabası ve mezar görevlisi kişilerin katılımına izin verilir.

Daha fazla bilgi için yukarıda bahsi geçen yasama içeriğini de paylaşıyoruz.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

KSANTİ (İSKEÇE) MÜFTÜLÜĞÜ

Σχετικά Άρθρα