14 θέματα θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο του Τοπείρου αύριο το απόγευμα - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

14 θέματα θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο του Τοπείρου αύριο το απόγευμα

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή καιώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή Χρηματοδότησης από Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο ¨Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσεων υλικών¨ (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία).

2ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία).

3οΘΕΜΑ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

4ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κινητής τηλεφωνίας Δήμου Τοπείρου για το έτος 2020. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

5o ΘΕΜΑ:Έγκριση παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

6o ΘΕΜΑ: Εγγραφή του Δήμου Τοπείρου ως συνδρομητή στις εφημερίδες του Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη).

7o ΘΕΜΑ:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών- υπηρεσιών οικ. έτους 2020 (άρθρο 21 παρ. 3 του Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Δήμαρχος ).

8o ΘΕΜΑ: Ορισµός ενός ∆ηµοτικού Συμβούλου µε τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)  

9o ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου-Ολβίου» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης).

10o ΘΕΜΑ:Καθορισμός και καταβολή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.»Δήμου Τοπείρου (εκτός Προέδρου και Αντιπροέδρου) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2020.(Εισήγηση:Παπαδόπουλος Δημήτριος , Πρόεδρος) 

11o ΘΕΜΑ:ΣυγκρότησηΕπιτροπής Τουρισμού. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 

12o ΘΕΜΑ :Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τοπείρου ως Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη- Δ.Ε.Π.ΑΝ.(Εισήγηση: Δήμαρχος)

13o ΘΕΜΑ : Έγκρισητης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο : « Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Δήμαρχος)

14o ΘΕΜΑ : Αναστολή ισχύος του Κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Σχετικά Άρθρα