Ο Δήμος Ξάνθης σας μαθαίνει ξένες γλώσσες - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Ο Δήμος Ξάνθης σας μαθαίνει ξένες γλώσσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ξάνθης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενη/ο ότι ο Δήμος Ξάνθης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ξάνθης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ξάνθης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
2Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
3Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)25
5Τοπική Ιστορία25
6
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής
25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε τις ώρες 10:00 έως 13:00 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ξάνθης:
Τηλ. : 25410-83143
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Εμπορίου 44
Email:

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχετικά Άρθρα