Άβδηρα: Μετά την τιμή του νερού αυξάνει και τα δημοτικά τέλη ο Γ. Τσιτιρίδης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Άβδηρα: Μετά την τιμή του νερού αυξάνει και τα δημοτικά τέλη ο Γ. Τσιτιρίδης

Μετά την πρόσφατη αύξηση τις τιμής του νερού από την ΔΕΥΑ Αβδήρων σειρά έχουν τα δημοτικά τέλη (τέλη φωτισμού και καθαριότητας) τα οποία όπως φαίνεται από το σχετικό θέμα (νο4) που εισάγει ο δήμαρχος Αβδήρων στην συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, αυξάνουν κι αυτά!!!

Η σχετική Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η του δημάρχου που εστάλη στα μέλη της οικονομικής επιτροπής

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-11-2019

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 13 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της αριθ. 46/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» – Κατακύρωση και ανάδειξη αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2020 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Σχετικά Άρθρα