Ροδόπη Τελευταία Νέα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Ἀγαπητοί νέοι τῆς Ἐπαρχίας μας,

Ἡ ἀνακοίνωση σήμερα τῶν ὀνομάτων σας μεταξύ τῶν ἐπιτυχόντων στά Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Πατρίδος μας ὑπῆρξε καί γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία ἀφορμή ἰδιαίτερης χαρᾶς.

Κάθε ἐπιτυχία στή ζωή σας μᾶς χαροποιεῖ, ἰδιαιτέρως ὅμως τό ἄνοιγμα ἑνός νέου κεφαλαίου, τόσον ἐλπιδοφόρου καί σημαντικοῦ. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ προσδοκία μιᾶς ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης, σύμφωνης μέ τά ὄνειρά σας καί σίγουρα ὅπως ὁ Θεός οἰκονόμησε γιά τόν καθένα.

Ἡ κύρια αἰτία γιά τή μεγάλη μας χαρά εἶναι ἡ ἐλπίδα πού ἀποπνέει ἡ δημιουργικότητα καί ἡ ζωντάνια τῆς παρουσίας σας στόν χῶρο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας σήμερα, τῆς κοινωνίας αὔριο. Ἐλπίζουμε στό καθαρό σας βλέμμα, πού δίχως ἄλλο ὁραματίζεται ἕναν κόσμο πιό δίκαιο, πιό φιλάνθρωπο, περισσότερο ἅγιο, ἀπαλλαγμένον ἀπό τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί τίς ἀστοχίες τῶν σημερινῶν ἐνηλίκων.

Θά ἤθελα μέ ἀγάπη πατρική νά σᾶς συγχαρῶ θερμά, διότι ἀγωνιστήκατε σκληρά, μέ τήν συμπαράσταση τῶν γονέων, τῶν καθηγητῶν, τῶν πνευματικῶν πατέρων, τῶν φίλων σας, μέ ὅπλο σας τή μελέτη καί στήριγμα τήν προσευχή καί ἀπολαμβάνετε σήμερα τήν ἐπιτυχία σας.

Ὁ Θεός, παιδιά μου, πάντοτε νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἔχει κοντά Του, στήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, ὥστε νά προοδεύετε καθημερινά καί νά ὁδηγεῖστε «ἀπό δόξεως εἰς δόξαν».

Σήμερα, ὄμως, ὑπάρχουν καί κάποιοι οἱ ὁποῖοι δέν εἰσήχθησαν εἰς τήν Σχολήν τῆς ἐπιλογῆς των. Πρός ὁλους αὐτούς ἀπευθυνόμενος θά ἤθελα νά τούς ὑπενθυμίσω ὅτι δέν ἀπέτυχαν, ἀλλά τούς προτρέπω νά ξαναπροσπαθήσουν καί νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια ὄχι μέ ἀποκλειστικές, ἀλλά μέ ποικίλες ἐπιλογές.

 

Θά προσευχόμαστε πάντοτε γιά τήν πνευματική προκοπή ὅλων καί θά εἴμαστε πάντοτε συμπαραστάτες στόν ἀγῶνα σας.

Καλή σταδιοδρομία! Συγχαρητήρια θερμά! Ὁ Θεός μαζί σας!

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Σχετικά Άρθρα