Με 22 θέματα θα συνεδριάσουν στα Άβδηρα Αυγουστιάτικα… - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 22 θέματα θα συνεδριάσουν στα Άβδηρα Αυγουστιάτικα…

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 6 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση πεζοδρομίων σε Συδινή Πηγάδια και Γενισέα» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στον Πολύσιτο» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση μουσικού σχολείου» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

1η Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

1η  Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Κύρωση τμήματος του δικτύου κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού Βαφέϊκα, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-03-2011) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Τροποποίηση και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Αβδήρων» με κωδικό ΟΠΣ 5022551 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014 -2020, στο ποσό των 762.069,38€ (με Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Απόφαση καταγγελίας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Σέλινο του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Τροποποίηση- Ανανέωση της από 20/03/2006 Σύμβασης Μίσθωσης του σταθμού σταθερής τηλεφωνίας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος με κωδική ονομασία «ΠΑΡ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΚ – 0510030» στα ΑΒΔΗΡΑ (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Ορισμός εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία και απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκκαθάριση αυτής, προσδιορισμός αμοιβής εκκαθαριστών (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Γνώμη επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε για το έτος 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-04-2019 έως και 30-06-2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Έγκριση της αριθ. 27/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Εξωραϊστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Πόρτο Λάγος & Περιφέρειας λίμνης Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

Συνδιοργάνωση ενημερωτικής – αθλητικής εκδήλωσης με τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΔΟΞΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρωδάτου «ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα