Δεν ήθελε με τίποτε να αφήσει την καρέκλα... Παύθηκε η Βασιλική Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Κόμματα Τελευταία Νέα

Δεν ήθελε με τίποτε να αφήσει την καρέκλα… Παύθηκε η Βασιλική Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Εξεδόθησαν χθες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει,

– της Προέδρου κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου,

– της Αντιπροέδρου κ. Άννας Νάκου

– και των Εισηγητών – τακτικών Μελών κ. Ιωάννη Παύλοβιτς και κ. Νικολάου Ζευγώλη.

Η ως άνω έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9-8-2019.

Σχετικά Άρθρα