Υπό εκκαθάριση Δημοτική επιχείρηση στα Άβδηρα. Καλούνται οι πιστωτές να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους!!! - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Υπό εκκαθάριση Δημοτική επιχείρηση στα Άβδηρα. Καλούνται οι πιστωτές να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους!!!

Πρόσκληση αναγγελίας των εκκαθαριστών προς τους πιστωτές της επιχείρησης.

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων τέθηκε υπό εκκαθάριση η «Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» και ορίστηκαν εκκαθαριστές οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ. Εμμανουήλ Μανουσάκης και κα. Πελαγία Αμπατζή.

Σήμερα οι ως άνω εκκαθαριστές καλούν τους πιστωτές της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης όπως υποχρεωτικά αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους καταθέτοντας τα σχετικά παραστατικά (π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π) μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από σήμερα.

Σχετικά Άρθρα