Στην Κομοτηνή για λίγες μέρες ο ιερομόναχος Φιλήμων ο Αγιορείτης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Ροδόπη Τελευταία Νέα

Στην Κομοτηνή για λίγες μέρες ο ιερομόναχος Φιλήμων ο Αγιορείτης

Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι πρός κατάλληλον ψυχικήν καί πνευματικήν προετοιμασίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν καί τῆς πανηγύρεως τῶν Πανηγύρεων, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὁ π. Φιλήμων, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

Ὁ Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Παναγίας ἀπό τήν Δευτέραν, 15ην καί θά παραμείνῃ ἕως τήν Πέμπτην, 18ην Ἀπριλίου 2019 καί κατά τάς ὥρας ἀπό 8:00 ἕως 12:00 καί ἀπό 17:00 ἕως 19:00.

Σχετικά Άρθρα