Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης αυτήν την Δευτέρα - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

 Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης αυτήν την Δευτέρα

Τρεις απανωτές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης θα έχουμε το απόγευμα της Δευτέρας. Στις 6 θα συζητηθεί ο απολογισμός του 2017, στις 6,30 ο προϋπολογισμός του 2019 και στις 7 θα συζητηθούν 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης του κανονικού συμβουλίου.

Οι προσκλήσεις που έστειλε ο Πρόεδρος:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθεί το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :  Τοποθέτηση συστήματος ανατροπής σε φορτηγό όχημα (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «φορτηγό ρυμουλκό με ημιρυμολκούμενο (αρθρωτό)» στις εγκαταστάσεις Πλυντήριο – Λιπαντήριο Αυτοκινήτων, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Συνεργείο Εξατμίσεων Αυτοκινήτων, κατάστημα εμπορίας και εξυπηρέτησης ελαστικών αυτοκινήτων, κατάστημα οικόσιτων ζώων (pet shop) – κτηνιατρείο, σε δημοτική οδό στο 2ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή των όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και από πόρους του ΤΟ και Δανείων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)

05ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ύδρας και επί της Πλατείας Εμπορίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

06ο ΘΕΜΑ :  Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

07ο ΘΕΜΑ :  Δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί των οδών Ακρίτα και Γ. Κονδύλη (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

08ο ΘΕΜΑ :  Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου απέναντι από το 3ο Δημοτικό σχολείο Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

09ο ΘΕΜΑ :  Πρόταση για μίσθωση παιχνιδιών Λούνα Παρκ για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος)

10ο ΘΕΜΑ :  13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

11ο ΘΕΜΑ :  Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

12ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση των αριθμ.35334 και 33670/2018 εισηγήσεων σχετικά με την παραλαβή αντικειμένων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

13ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)

15ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.38/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού 2019 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.39/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας Ξάνθης» σχετικά με την τροποποίηση σύστασης ΔΕΠΘΕ (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.87/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.49/18 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

20ο ΘΕΜΑ :  Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών σε συνολικό διάστημα 12 μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος Α επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

22ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση σταθμού σταθερής τηλεφωνίας στο κτίριο της τοπικής κοινότητας Γέρακα (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

23ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 3024τμ με τις διατάξεις του ΠΔ270/81 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

24ο ΘΕΜΑ :  Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

25ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

26ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή χρέους επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

27ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση της Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

28ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Σχολικών Υποτροφιών Νομού Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

29ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θάμυρις (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα