Με 11 θέματα συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Μαυρομιχάλη 6 Τελευταία Νέα

Με 11 θέματα συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

Η πρόσκληση του προεδρείου αναφέρει: Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 4 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Έγκριση του από 13-11-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 13-11-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές»  (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 13-11-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & είδη ασφαλείας οχημάτων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 13-11-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθειας Ξυλείας» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 22-11-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών, μονωτικών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 30-11-2018 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τον διαγωνισμό: «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων και Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 1100lt» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής

Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων (εισηγήτρια Μαρία Σπανού )

Έγκριση του από 22-11-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων»  (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 22-11-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ειδών υγιεινής – υδραυλικών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων δικτύου ύδατος » (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: « Συντήρηση και Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο «CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT» (CERTOUR II) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020». Και καθορισμός επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού. (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Σχετικά Άρθρα