Ερωτήματα του Συριζα στον Δημαρχόπουλο για την πεσμένη στέγη του Π - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Ερωτήματα του Συριζα στον Δημαρχόπουλο για την πεσμένη στέγη του Π

Ερώτηση κατέθεσε ο Νίκος Ανταμπούφης δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Σύριζα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. Η ερώτηση θέτει επί τον τύπον των ήλων την κατάρρευση της στέγης του Π πριν λίγες μέρες…

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΘ΄

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης

 

Όπως είναι γνωστό την Τετάρτη 17/10/2018 κατέρρευσε τμήμα της στέγης της καπναποθήκης «Π» η οποία ανήκει στο Δήμο Ξάνθης. Το τμήμα που κατέρρευσε έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (ΙΘΤΠ) με την 162/26-3-2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης έως την 31-3-2022.

Η σύμβαση παραχώρησης χρήσης μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Το Ίδρυμα … θα προβεί στην αποκατάσταση της Βόρειας πτέρυγας του ως άνω ακινήτου… … ο Δήμος δεν υποχρεούται σε επισκευή, αντικατάσταση ή διαρρύθμιση της εν λόγω πτέρυγας του ακινήτου, έστω και αναγκαίες ή δια φθορά από ανωτέρα βία προερχόμενη καθ’ όλη τη διαδρομή εκτελέσεως της προκείμενης συμβάσεως. Η επιμέλεια συντηρήσεως της εν λόγω πτέρυγας βαρύνει το ΙΘΤΠ»

Με βάση τα παραπάνω τίθενται τα εξής ερωτήματα:

α) Ποιες είναι οι μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου Ξάνθης για την αποκατάσταση της στέγης από το ΙΘΤΠ όπως προβλέπεται από το συμφωνητικό;

β)  Περιλαμβάνεται η κατάρρευση της στέγης στους όρους του ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που οφείλει να διατηρεί το ΙΘΤΠ υπέρ των ιδιοκτητών;

γ) Ποιες ενέργειες συμφωνήθηκαν (αν υπάρχουν) ανάμεσα στο Δήμο Ξάνθης και το ΙΘΤΠ για την αποκατάσταση της στέγης και του υπόλοιπου τμήματος που έχει παραχωρηθεί;

δ) Υπάρχει νομική ή (και) οικονομική διεκδίκηση του Δήμου Ξάνθης για την κατάρρευση της στέγης αυτού του εμβληματικού για τον τόπο μας κτιρίου;

 

Με τιμή

Νίκος Ανταμπούφης

Σχετικά Άρθρα