Δεν φέρνει με τίποτε την συζήτηση για την ΔΕΑΥ Αβδήρων ο Τσιτιρίδης… Την ζήτησε ο Χατζόπουλος αλλά ο Δήμαρχος σφυράει κλέφτικα… - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Δεν φέρνει με τίποτε την συζήτηση για την ΔΕΑΥ Αβδήρων ο Τσιτιρίδης… Την ζήτησε ο Χατζόπουλος αλλά ο Δήμαρχος σφυράει κλέφτικα…

Αντί να φέρει συζήτηση για την ΔΕΥΑ Αβδήρων ο Δήμαρχος Γιώργος Τσιτιρίδης και ο πρόεδρος του ΔΣ συγκαλούν συνεδρίαση με άλλα θέματα. Γιατί δήμαρχε δεν φέρνεις το θέμα του Χατζόπουλου να συζητηθεί; Για να σέρνονται οι κατηγορίες που εκστόμισες χωρίς να απαντηθούν από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ;

Η πρόσκληση που στάθηκε σήμερα στους συμβούλους

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 13ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Yποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση-χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων της Δ.Ε.Υ.Α. Αβδήρων και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S», στο πλαίσιο της Αρχικής Πρόσκλησης (Α.Π. οικ.7244/18/9/2018, κωδ. 16.36.2.Π7, Α.Α. Ο.Π.Σ. 2826) και Τροποποίησης της με ΑΠ: 7549/28/9/2018 κωδ. 16.36.2.Π7, Α.Α. Ο.Π.Σ. 2826), της ειδικής Γραμματείας και Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, με τίτλο «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους», για τη χρηματοδότηση ενεργειών ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)

Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’ αρ. 3394/2-10-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: «Σύνταξη/επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterPlans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», του άξονα προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)

Έγκριση της αριθ. 42/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «10η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

Έγκριση της αριθ. 44/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

Έγκριση της αριθ. 45/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα:«Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσης στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων(εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

Ορισμός της Ειδικής Ταμία και των αναπληρωτών της, υπευθύνους συναλλαγών με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για την συμμετοχή του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 4-5/12/2018(εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση προμήθειας Ι.Χ. αυτοκινήτου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα στον οικισμό του Μυρωδάτου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στις Επιτροπές: α/ «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» και β/ «Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής» με τον αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος)

Εγγραφή του Δήμου Αβδήρων ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες για το έτος 2019 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα