Αντιδράσεις από το ABTTF για την υποχρέωση έκδοσης άδειας στα Τζαμιά της Θράκης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Μειονότητα Τελευταία Νέα

Αντιδράσεις από το ABTTF για την υποχρέωση έκδοσης άδειας στα Τζαμιά της Θράκης

Το ABTTF και ο πρόεδρός του εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές που προώθησε το Υπουργείο για τα τζαμιά της Θράκης. Την παραθέτω αυτούσια.

 

Απαιτείται έκδοση άδεια λειτουργίας για τα ιστορικά τζαμιά και τέμενα της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης

Χαλίτ Χαμπίπογλου :»Καλούμε τη χώρα μας, την Ελλάδα ,να τερματίσει τις παρεμβάσεις στη θρησκευτική αυτονομία της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης που αναγνωρίζεται από τις διεθνές συνθήκες και να σέβεται πλήρως την ελευθερία της θρησκείας.»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την έκδοση αδεία λειτουργίας για χώρους λατρείας θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα πριν από το 1955. Η εγκύκλιος της 19.10.2018, που δημοσιεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή, καλύπτει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες της χώρας εκτός από την Ανατολική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Με την εγκύκλιο συμπεριλήφθηκαν στον κανονισμό τα τζαμιά και τέμενους της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης, τα οποία υπήρχαν πριν από το 1955.

Στην Εγκύκλιο αναφέρετε ότι είναι ανάγκη καταγραφής χώροι λατρείας τα οποία δεκαετίες είναι συνεχούς δραστηριότητας πριν από το 1955, πολυετείς θρησκευτικοί τόποι που ανείκουν στις θρησκευτικές κοινότητες που λειτουργούσαν για πολλά χρόνια χωρίς την ίδρυση ή άδεια λειτουργίας. Η εγκύκλιος περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την πορεία που θα ακολουθηθεί κατά την υποβολή αίτησης για αίτηση άδεια λειτουργίας.

Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπογλου δήλωσε: »Ως Τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι τα ιστορικά τζαμιά και τέμενα κληρονομούμενα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συμπεριληφθούν στην υπουργική εγκύκλιο και θα απαιτήσουν την έκδοση άδεια εργασίας. Τα εν λόγω τζαμιά και τέμενοι παρέχουν αδιάλειπτη εξυπηρέτηση μέχρι σήμερα και ανταποκρίνονται στις θρησκευτικές ανάγκες των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Η Τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης, η οποία αναγνώρισε τη θρησκευτική αυτονομία με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, έχει το δικαίωμα να ιδρύει, να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται τους τόπους λατρείας της στο πλαίσιο των θρησκευτικών της αναγκών. Καλούμε την χώρα μας την Ελλάδα, να σταματήσει αμέσως τις παρεμβάσεις στη θρησκευτική αυτονομία της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης και να σεβαστεί πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία ως αναπόσπαστο μέρος των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»

Σχετικά Άρθρα