fbpx
slider Μαυρομιχάλη 6 Τελευταία Νέα

3 ψυγεία θα αγοράσει ο Δήμος Ξάνθης. Αν είσαι έμπορος δώσε προσφορά!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ απήφθηνε ο Δήμος Ξάνθης σχετικά με την αγορά 3 ψυγείων. 
Αναφέρει σχετικά ΠΡΟΣ Όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρικών ψυγείων.

Κατόπιν σύνταξης της από 26-09-2018 Τεχνικής Περιγραφής από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 27748/26-09-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριών – 3 – ψυγείων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Τρίτη 09/10/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης- Γραφείο Πρωτοκόλλου- Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη  Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  3. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων ειδών.

 

Σχετικά Άρθρα