Το απόγευμα της Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Το απόγευμα της Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης

«Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» αναφέρει η πρόσκληση του προέδρου και συνεχίζει «για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις»:
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για αποδοχή και δήλωσης φόρου κληρονομιάς (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Αίτημα παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα του Δημόσιου Κτήματος στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» σε «εργαστήριο ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων και μετάλλων» στο 1ο χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» σε «πλυντήριο επιβατηγών αυτοκινήτων» στο 1ο χλμ της δημοτικής οδού Καβάλας – Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 09ο ΘΕΜΑ : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για το έτος 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.1647/12-1-2018 και 2506/23-1-2018 εισηγήσεις σχετικά με παραλαβή αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Μίσθωση ακινήτου για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη  «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 64/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, αντικατάσταση αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.220/2014 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

Σχετικά Άρθρα