Με 12 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Με 12 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

Η πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης αναφέρει: Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεαμήνου) του 2017 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την εκτός έδρας μετακίνησης δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Διαβίβαση του με αριθ. πρωτ.97/18-01-2018 εγγράφου του Προϊσταμένου Οικονομικών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την απευθείας ανάθεση οπωρολαχανικών και φρούτων, βάσει της με αριθμ.1/2018 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συγκεκριμένο επαγγελματία για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Κ.Κ.Π.Α. Δ.Ξ. (υποχρεωτική σίτιση νηπίων εκ του νόμου) (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του αριθμ.πρωτ.53992/20-12-2017 πρακτικού φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στο Δροσερό Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 16-1-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια «Απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 17-1-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετικά με τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 12-12-2017 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (εισηγήτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Ελένης Χατζηλιάδου για άσκηση αίτησης ανάκλησης και παράστασης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Σχετικά Άρθρα