Δες εδώ ποιες ταμειακές μηχανές πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 | όλα τα μοντέλα και η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Newsletter slider Επιχειρήσεις Τελευταία Νέα

Δες εδώ ποιες ταμειακές μηχανές πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 | όλα τα μοντέλα και η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2018 έχουν οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που δεν έχουν την δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-02-2018. Από την 01-03-2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Με την ίδια απόφαση, αποσύρονται από την χρήση οι ΦΗΜ των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 01-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-05-2018, την παύση αυτών κατά περίπτωση στο σύστημα TaxisNet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Από την 01-06-2018 και εξής, τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της κατηγορίας αυτής ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Το πρόστιμο επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

 

Αν έχεις μια από τις παρακάτω παλιές ταμειακές μηχανές και θές να την αντικαταστήσεις μπορείς να απευθυνθείς στην εταιρία Πατάκας Εξοπλισμοί καταστημάτων και στο τηλέφωνο 25410 73587 και κιν. 6932 435 509 (Παύλος Πατάκας) ή να δεις περισσότερα στο e-shop: https://patakas.com/

Για ταμιακές μηχανές και τιμές δες και εδώ: https://patakas.com/product-category/%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%82/

 

Η απόφαση με τα μοντέλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Θεσ/κης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Πληροφορίες: Α.Κομπολίτου, Π. Μαυρίδης
Τηλέφωνο: 2104802282, 2104802086
Fax: 2104802349
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ – Φ.Α.Σ.

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγ.Δημοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3610065
ΠΟΛ 1196/2017
Θέμα: «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251)«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.».
β)Της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1220/13.12.2012  (Β’ 3517) «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».
γ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1157/21.5.2002 (Β’ 718)«Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ.»
δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (Β’ 633) «Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της»
ε) Της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/24.3.2015 (Β’497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων – χρηστών Φ.Η.Μ.. »
στ) Του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και ειδικότερα τωνπαραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
ζ)Της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ κατά την συνεδρίασή της την 11-9-2017.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.
Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέρονται στον πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Αριθμός ΈγκρισηςΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΆδεια Καταλληλότητας
1NIKKO – REX SK-11215IA 01/20.11.89
2OMRON GR 1015ΟΜ 02/20.11.89
3ADMATE 25515ΑΦ 03/11.12.89
4MF 18615ΙΝ 04/22.12.89
5IES L-20151Ε 05/26.4.90
6ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR15ΚΠ 06/27.6.90
7ΗΕRΜΕS Η-13015ΕΖ 07/11.7.90
8ΕΛΚΑ 92-S15ΕΛ 08/11.7.90
9DPS S-20015ΚΣ 09/11.7.90
10SHARP ER 210015ΜΙ 10/11.7.90
11CASIO 3900 GR15EM 11/11.7.90
12NT.S. 201215ΚΤ 12/11.7.90
13ΟΜΕGΑ BCR-55515ΘΜ 13/11.7.90
14FΟΜΑX 815ΝΚ 14/25.7.90
15CΟΜΡΑSS 290 S15ΑΡ 15/25.7.90
16ΜΕRCURY 461215ΓΡ 16/11.9.90
17ΑSTΕR-GΑ-31415ΕΔ 17/17.10.90
18LΟΑDΕR LΤ 200015ΛΤ 18/23.10.90
19IES 221615ΙΣ 19/29.11.90
20OMRON GR 351015ON 20/20.12.90
21SHARP ER 310015ΜΚ 21/10.1.91
22GRF 290815ΟΕ 22/10.1.91
23ΡΑSCOΜ 6215ΩΡ 23/31.1.91
24FELEN 70015ΜΤ 24/5.2.91
25JEWEL – HI15ΠΓ 25/5.2.91
26SEM 21015ΣΕ 26/5.2.91
27ΑΤΤΑLUS 45015ΣΜ 27/5.2.91
28ΜΕC 200015ΜΔ 28/14.2.91
29ΤΟΡ CASH Β-30015ΤΟ 29/14.2.91
30NATIONAL- NTS 401815NA 30/18.4.91
31UNICASH UC 1000151Τ 31/25.4.91
32HERMES H-50515ZA 32/9.5.91
33OMEGA ECR-300015ΩM 33/9.5.91
34UNIWELL 100015ΠΣ 34/16.5.91
35UNIWELL 200015nN 35/16.5.91
36COMPASS 292 S15ΡΘ 36/30.5.91
37CP 216-F15KB 37/19.6.91
38CASIO ΤΚ 1200G15E0 38/11.9.91
39SAREMA XT15 HA 039/17.10.91
40IES 222615ΕΣ 40/31.10.91
41IES 223615ΙΘ 41/31.10.91
42SANYO ECR 482A15ΣA 42/31.10.91
43INTERCASH 200015ΠΛ 43/20.11.91
44WALTHER15KA 44/20.12.91
45BMC CR 28015AE 45/20.12.91
46ICR-700015IK 46/21.2.92
47DAIKON 10115Ar 47/21.2.92
48IBM 468015IB 48/21.2.92
49FUJITSU GENERAL G 321015ΓΦ 49/27.2.92
50INFOCASH 63015I0 50/27.2.92
51NCR 2190G15ΣN 51/25.5.92
52FOMAX 19015KZ 52/1.7.92
53DPS S-120015PM 53/28.8.92
54TEC FT 7715TE 54/28.8.92
55SIEMENS-NIXDORF 2000/1015ZN 55/4.12.92
57BMC CR-19015BM 57/3.2.93
58ΟΜRΟΝ GR-3015OP 58/3.2.93
59IES 210615ΠΜ 59/1.4.93
60FR 200015ΦΡ 60/1.4.93
62ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF15ΤΡ 62/7.4.93
63SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF15ΖΝ 63/18.5.93
64ΒRΟΤΗER GR 280 F15ΒΡ 64/3.8.93
65ELPOS 93015ΕΚ 65/29.9.93
66ΑSΤΕRΙΑS F-100015ΑΣ 66/1.3.94
69CΑSΙΟ FΕ-70015ΕΤ 69/17.5.94
71ΙΝFΟCASH 91015ΙΡ 71/19.7.94
73NCR 705215ΣΟ 73/19.7.94
75DPS / iPC15ΤΧ 75/20.9.94
79CP 190 F15ΒΛ 79/29.11.94
81SΑΜSUNG ΕR 250 F15ΤΝ 81/10.1.95
82SΑΜSUNG ΕR 4615 F15ΤΣ 82/17.1.95
83QUEST POS15ΚΕ 83/17.1.95
84UNIWELL UA-50015ΒΧ 84/31.1.95
85ΟΜRΟN GR-30150Γ 85/31.1.95
87ΒRΟΤΗΕR GR 190 F15ΑΗ 87/2.5.95
88BMC CR 28015ΠΤ 88/23.5.95
89BMC CR 19015ΠΡ 89/23.5.95
91CP 216 F-Μ15ΒΠ 91/6.6.95
92ADMATE LITE15ΜΦ 92/20.6.95
100ΟΜRΟN GR 2515ΥΟ 100/24.10.95
101UNIWELL UA-100015ΥΑ 101/7.11.95
108FISCAL GR 915ΦΑ 108/20.2.96
109FISCAL GR 1115ΦΓ 109/20.2.96
116ΙNΤΕLCASH 91015ΑΙ 116/21.5.96
118CΑSΗLIΝE PRACTICA 91015ΜΣ 118/28.5.96
124PAR POS SYSTEM 200015ΛΝ 124/7.8.96
125CASHLINE PRACTICA 28215XP 125/10.9.96
127CP 482 GF NET15ΑΛ 127/9.10.96
134HUGIN ITALIANA 2400 G15EA 134/28.1.97
139CASHLINE PRACTICA 63015ΣΡ 139/13.5.97
144OLIVETTI ORS 50015EO 144/17.6.97

Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , μέχρι την 28-2-2018. Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.
Β. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.
Η απόσυρση από την χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5-2018.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
56ICL 9518/20015 ΙΛ 56/21-01-1993
61NATIONAL NK-200GF15 NT 61/07-04-1993
67DSA 5015 ΑΠ 67/26-04-1994
68DSA 400015 ΠΔ 68/26-04-1994
70CASIO FE -200015 ΦΕ 70/17-5-1994
72SHARP ER-A435G15 ΜΕ 72/05-07-1994
74SHARP ER-A215G15 ΜΡ 74/05-07-1994
76BEETLE15 ΒΕ 76/04-10-1994
77IBM 469015 ΙΜ 77/11-10-1994
78CRF 4050G15 ΟΛ 78/18-10-1994
80NATIONAL OPALE15 ΝΟ 80/06-12-1994
86SANCASH-UNO15 ΣΚ 86/14-02-1995
93SPAZIO UNO15 ΚΦ 93/20-06-1995
94SPAZIO TOP15 ΣΤ 94/27-06-1995
95EUROPLUS CR 77015 ΕΠ 95/11-07-1995
97MCR ER-100015 ΝΓ 97/18-07-1995
98CP 216F-T15 ΠΒ 98/19-09-1995
99DSA-10015 ΠΑ 99/03-10-1995
102EUROPLUS 750TE15 ΕΡ 102/07-11-1995
103FUJITSU G-93015 ΒΚ 103/21-11-1995
104SAREMA XT/IF15 ΗΑ 104/21-12-1995
105UNIWELL UX-60 (UNIPOS)15 ΟΙ 105/06-02-1996
106DPS S-20015 ΤΚ 106/13-02-1996
107ECR PROLINE 100015 ΕΩ 107/20-02-1996
114SAMSUNG ER 350F15 ΧΤ 114/29-02-1996
117TEC 9615 ΔΕ 117/21-05-1996
119SHARP ER-A495G15 ΠΚ 119/11-06-1996
120STAR FISCAL15 ΦΚ 120/18-06-1996
121BMC TH-48015 ΠΟ 121/18-06-1996
122CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 115 ΒΣ 122/24-07-1996
123TOWA ET-5616F15 ΤΑ 123/07-08-1996
126ASTERIAS F-150015 ΔΑ 126/08-10-1996
128ADMATE 55515 ΧΦ 128/15-10-1996
130CR70115 ΙΟ 130/18-12-1996
131TEC MA-103015 ΤΠ 131/18-12-1996
132ICS POSEIDON 2115 ΣΒ 132/14-01-1997
133ASTERIAS F-2500T15 ΔΤ 133/14-01-1997
135CASIO FE-80015 ΕΒ 135/04-02-1997
136CASIO FE-300T15 ΕΘ 136/25-02-1997
138CASIO FE-400T15 ΕΗ 138/21-04-1997
141OLIVETTI CRF 4050M15 ΜΗ 141/20-05-1997
142DPS S-200015 ΤΜ 142/27-05-1997
143DPS S-200015 ΤΙ 143/03-06-1997
145PRIMA 5015 ΓΝ 145/01-07-1997
146OMRON RS 19MF15 ΟΦ 146/22-07-1997
147DPS ECR-3815 ΤΘ 147/22-07-1997
150OMRON RS 28MF15 ΚΟ 150/09-09-1997
151PRIMA 100RS15 ΜΛ 151/16-09-1997
153HUGIN ITALIANA 2900/G15 EI 153/04-11-1997
154FUJITSU G-91015 ΓΒ 154/11-11-1997
155NATIONAL NK-500GF15 ΔΜ 155/18-11-1997
156HUGIN ITALIANA 2100/G15 EX 156/18-11-1997
157SFERA ATENA PLUS15 ΜΓ 157/09-12-1997
158BMC-300015 ΠE 158/23-12-1997
159CR-70215 ΙΗ 159/10-03-1998
160BEETLE/5015 ΖΜ 160/17-03-1998
161OLYTAX ECR 200015 ΓΗ 161/24-03-1998
164DATAPROCESS DSA-4000F15 XI 164/05-05-1998
165TEC-MA-103515 ΑΧ 165/16-06-1998
166ADMATE 25615 ΦΔ 166/16-06-1998
167ASTRA 200015 ΚΛ 167/23-06-1998
168OMRON RS 28TF15 ΟΤ 168/30-06-1998
169IBM 4614 SUREONE15 ΙΖ 169/14-07-1998
170NATIONAL OPALE15 NE 170/28-07-1998
171FUTURA 5015 ΣΠ 171/01-12-1998
174SHARP ER-A455G15 ΔΓ 174/05-10-1999
175ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 70315 ΙΥ 175/05-10-1999
176EURO SMART15 ΤΓ 176/05-10-1999
177OTTIMA 10015 ΜΑ 177/05-10-1999
178OTTIMA 20015 ΜΒ 178/05-10-1999
179REGINA 10015 ΤΒ 179/05-10-1999
180REGINA 20015 ΤΔ 180/05-10-1999
181EUROTEAM15 ΤΗ 181/12-10-1999
182DATAPROCESS DSA-7515 ΠΙ 182/16-11-1999
183SKYTEC SUPERSTAR T15 ΒΑ 183/16-11-1999
184SKYTEC SUPERSTAR 215 ΒΓ 184/16-11-1999
185PV-200015 ΒΙ 185/07-12-1999
186VV-200015 ΒΘ 186/07-12-1999
187PLATO-POS FP-210G15 ΜΠ 187/14-12-1999
188EPSON-FISCAL MODEL 21015 ΠΗ 188/21-12-1999
189DCR ASTERIAS 1500 EURO15 ΔΚ 189/18-01-2000
190DCR ASTERIAS 2000 T EURO15 ΔΘ 190/18-01-2000
191NCR 7445 FALCON15 ΤΥ 191/18-01-2000
192NCR 745315 ΝΙ 192/22-02-2000
193CASIO FE-500G15 EN 193/29-02-2000
194ADMATE 23715 ΚΔ 194/07-03-2000
195ICS MICROPOS15 ΑΚ 195/04-04-2000
196PLATO-POS FP 950G15 ΠΥ 196/12-06-2000
197ELCOM EURO 2000 T15 ΛΠ 197/12-06-2000
198STRADA 200015 ΜΧ 198/22-06-2000
199ASTERIAS SERENA F15 ΔΙ 199/04-07-2000
200EPSON FISCAL MODEL 95015 ΛΜ 200/20-07-2000
201ASTERIAS SERENA C15 ΔΦ 201/12-09-2000
202EUROSHOP15 ΤΖ 202/12-09-2000
203ADMATE 25715 ΦΜ 203/12-09-2000
204ADMATE 257 E15 ΦΧ 204/12-09-2000
205NATIONAL NK-300 GF15 ΧΑ 205/25-10-2000
206NATIONAL NK-150 GF15 ΓΤ 206/25-10-2000
207320 ELITE15 ΟΚ 207/25-10-2000
208DPS S-100015 ΝΣ 208/07-11-2000
209NATIONAL MINI OPALE15 ΑΤ 209/14-11-2000
210NATIONAL OPALE IF15 ΣΓ 210/14-11-2000
211FUJITSU G-88515 ΧΚ 211/14-11-2000
212SAREMA GRILLO15 ΗΚ 212/14-11-2000
213IRS CE 250015 ΓΧ 213/05-12-2000
214IRS CE 300015 ΧΓ 214/05-12-2000
215ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 40015 ΙΧ 215/05-12-2000
216SHARP ER-A 236G15 ΓΔ 216/11-12-2000
217EURO FISCAL 200015 ΑΘ 217/12-12-2000
218FUJITSU G-88015 ΒΦ 218/09-01-2001
219A-CASH 32415 ΑΒ 219/09-01-2001
220SMART15 ΑΩ 220/06-02-2001
221PRIMA POS15 ΑΜ 221/20-02-2001
222JCM GOLD G-165GK15 ΠΧ 222/06-03-2001
223ND 77 MF BEETLE/M15 ΝΒ 223/06-03-2001
224OLIVETTI CRF 4080 LOGIC15 ΗΔ 224/06-03-2001
225CASIO FE-81015 ΕΓ 225/20-03-2001
226ADMATE MICRO15 ΦΩ 226/20-03-2001
227DM-6015 ΜΥ 227/03-04-2001
228EKO15 ΓΣ 228/03-04-2001
229EPOS15 ΝΜ 229/03-04-2001
230INTRACOM CR 40115 ΙΔ 230/03-07-2001
231CASIO FE-300015 ΗΕ 231/10-07-2001
232CASIO FE-400015 ΗΤ 232/10-07-2001
233DATAPROCESS DSA-100S15 ΜΝ 233/10-07-2001
234DATAPROCESS DSA-100SR15 ΛΑ 234/10-07-2001
235ADMATE NPT-15015 ΩΦ 235/04-09-2001
236OMRON RS28TFR15 ΩΑ 236/04-09-2001
237INTERPAN-205 S15 ΧΜ 237/30-10-2001
238INTERPAN-205 R15 ΘΑ 238/30-10-2001
239PALMAR15 ΡΑ 239/13-11-2001
240ESTELLA15 ΣΛ 240/13-11-2001
241ARCADIA 601015 ΓΛ 241/11-12-2001
242PRIMA 200015 ΑΓ 242/25-04-2002
243MONS DITRON MP10015 ΙΠ 243/22-05-2002
244AUTONOMOUS ND7715 ΔΑΥ 244/19-06-2002
245IBM 4610 SUREMARK GR315 ΔΗΒ 245/17-07-2002
246IBM 4610 SUREMARK GR515 ΔΗΜ 246/17-07-2002
247MESSINIA 10215 ΓΜ 247/22-07-2002
248MESSINIA R10215 ΓΥ 248/22-07-2002
249NCR 745615 ΝΗ 249/22-07-2002
250ELCOM EURO 500 -HANDY15 ΔΠ 250/20-09-2002
251OPTIMUS-IC SAMBA15 ΡΕ 251/31-10-2002
252PROLINE COSMOS15 ΦΠ 252/10-12-2002
253DPS PALM15 ΦΟ 253/17-12-2002
254ADMATE 150015 ΦΣ 254/20-12-2002
255ICS PALMARE15 ΧΣ 255/20-12-2002
272CAMEL15 ΔΩΕ 272/19-05-2003
284IBM 4610 SUREMARK GB315 ΔΘΒ 284/24-07-2003
285IBM 4610 SUREMARK GB515 ΔΘΝ 285/24-07-2003
288TECPOS ST5215 ΤΛ 288/17-10-2003
293FPU15 ΔΗΓ 293/14-11-2003

Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2018, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης θα γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ»
Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την προθεσμία αυτή, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ.
2) αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» . Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
3) το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.
Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι :

23Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
41Απόσυρση Φ.Η.Μ
10Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
24Παύση λόγω θανάτου
38Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
25Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Από την 1-6-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.
Η παρούσα Απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα