Δύσκολο απόγευμα θα περάσει ο Μπάμπης Δημαρχόπουλος - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Λάσπη Τελευταία Νέα

Δύσκολο απόγευμα θα περάσει ο Μπάμπης Δημαρχόπουλος

Νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έχουμε σε λίγη ώρα και εδώ θα δούμε και πόσο μεγάλη θα είναι η συνοχή του συνδυασμού του Δημάρχου μετά τις τελευταίες διαγραφές. Πάντως σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι θα είναι ένα δύσκολο απόγευμα για τον Δήμαρχο Ξάνθης Μπάμπη Δημαρχόπουλο. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα να μπει σε περιπέτειες ο δήμος ας αλλά αυτές τις επιλογές τις έχει μόνο ο ίδιος ο δήμαρχος… για να δούμε τι θα γίνει…

Με 36 θέματα θα συνεδριάσει σε λίγη ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Η ανακοίνωση του προεδρείου αναφέρει: Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 1. Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 2. Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 3. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 4. Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 5. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 6. Καθορισμός του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 7. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 8. Καθορισμός του ειδικού ανταποδοτικού (δυνητικού) τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 9. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 10. Καθορισμός ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 11. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 12. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 13. Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 14. Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 15. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 16. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3οτρίμηνο (εννεαμήνου) του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 17. Συγκρότηση Επιτροπή Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 18. Έγκριση 2ουΑΠ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 19. Έγκριση 2ουΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 20. Έγκριση 3ουΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Της Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 21. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 22. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μεγάλο απορριμματοφόρο» σε εγκατάσταση «ανακύκλωση σιδήρου και μετάλλων, διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, συγκέντρωση και διακίνηση παλαιών μετάλλων» της Αφοι Μουμτζάκη ΟΕ σε δημοτική οδό που συμβάλει στο 3,6χλμ της ΕΟ Καβάλας Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 23. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 24. Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 26. Έγκριση της με αριθμό 85/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 27. Έγκριση της με αριθμό 90/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 8ηαναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 28. Έγκριση της με αριθμό 49/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4ηαναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 29. Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 30. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 31. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 32. Μεταβίβαση παραχώρησης χρήσης μισθίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 33. Εκμίσθωση τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 34. Εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 313τμ, στην πλατεία διοικητηρίου με τη διενέργεια δημοπρασίας(εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 35. Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 36. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Δρυμιάς Δήμου Ξάνθης στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Δρυμιάς (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

 

Σχετικά Άρθρα