Νέες ευκαιρίες για εργοδότες της Ξάνθης μέσω μαθητείας ΕΠΑ.Λ. - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Επιχειρηματικότητα Τελευταία Νέα

Νέες ευκαιρίες για εργοδότες της Ξάνθης μέσω μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του Μεταλυκειακού έτους απευθύνεται σε απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. και έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ. όπου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. και στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες και περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα εργαστηριακών προγραμμάτων της ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας 28 ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο σε 4 ημέρες.

Ειδικότητες της «Τάξης Μαθητείας» για την Π. Ε. Ξάνθης  είναι οι ακόλουθες:

α) Ψυκτικοί,

β) Βοηθοί Φυσικοθεραπευτές,

γ) Αισθητικοί,

Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που θα εφαρμοστεί στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας θα είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ και θα πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας, με βάση το διαμορφωμένο Πλαίσιο Ποιότητας, καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να προσλάβουν μαθητευόμενο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ Ξάνθης κ. Βασίλειο Τζελέπη στο τηλ: 2541027276.

Σχετικά Άρθρα