Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Εκλογή νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 5 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης

Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σχετικά Άρθρα