Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

«Αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή» το θέμα της Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αύριο 5 Ιουνίου 2016

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Το θέμα του φετινού εορτασμού (2015) είναι « Αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή» και το επίσημο σύνθημα «Επτά δισεκατομμύρια όνειρα. Ένας πλανήτης. Κατανάλωσε με προσοχή».

Ως αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση νοείται η χρήση αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στην κάλυψη των φυσικών αναγκών και συμβάλλουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων, των τοξικών υλικών και της παραγωγής αποβλήτων και ρύπων, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών των μελλοντικών γενεών.

Τι πρέπει να γίνει :

Χρειαζόμαστε ένα νέο παγκόσμιο ήθος. Ένα ήθος σύμφωνα µε το οποίο, τα άτοµα και οι κοινωνίες θα υιοθετούν στάσεις και αξίες εναρµονισµένες µε τη θέση της ανθρωπότητας µέσα στη βιόσφαιρα. Ένα ήθος το οποίο θα αναγνωρίζει και θα απαντά µε την ανάλογη ευαισθησία, στη σύνθετη και διαρκώς μεταβαλλόμενη σχέση, ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση και ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους. Σημαντικές αλλαγές πρέπει να συμβούν σε όλα τα κράτη της γης για να εξασφαλιστεί µια λογική ανάπτυξη που θα εμπνέεται από τα νέα παγκόσμια ιδεώδη, αλλαγές που θα στοχεύουν στη δίκαιη κατανοµή των παγκόσμιων πόρων και στην καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών όλων των ανθρώπων. Αυτή η νέου τύπου ανάπτυξη θα απαιτεί επίσης την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την επαναχρησιμοποίηση υλικών για παραγωγικούς σκοπούς και το σχεδιασμό τέτοιων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Όμως περισσότερο από όλα το περιβάλλον έχει ανάγκη από την ενεργό συμμετοχή όλων μας. Μόνο αν συνεισφέρουμε όλοι θα μπορέσουμε να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα στον πλανήτη μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συμβάλουμε στις προσπάθειες για προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Αναζητώντας το πραγματικό κάλλος και μακριά από πρόσκαιρες και ευκαιριακές καταναλωτικές απολαύσεις μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα που αφήνουμε πάνω στη φύση. Η προστασία της φύσης ξεκινά από τον καθέναν από εμάς, και από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε καθημερινά. Όλο και περισσότερο, κάθε απόφαση μας, ατομική ή μέσα στην οικογένεια μας, στην εργασία ή στο σχολείο μας έχει σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. Οι καθημερινές μας συνήθειες θα καθορίσουν πώς θα είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, αλλά και τι περιβάλλον θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Είναι, λοιπόν, στο χέρι μας να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, ξεκινώντας από το να αλλάξουμε τις συνήθειές μας.

Ας γυμναστούμε ωφελώντας ταυτόχρονα το περιβάλλον! Ας περπατήσουμε, ας πάρουμε ποδήλατο ή το λεωφορείο για να πάμε στη δουλειά ή στο σχολείο, αντί με το αυτοκίνητο. Ας μειώσουμε τα απορρίμματα που παράγουμε. Ας επαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα και να ανακυκλώσουμε υλικά. Ας αυξήσουμε το πράσινο στον κήπο μας, στη γειτονιά μας, στο σχολείο μας, παντού.

Η υπόθεση της προστασίας, της αναβάθμισης και διατήρησης ενός περιβάλλοντος φιλικού για τη ζωή μας πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη, είναι υπόθεση όλων μας ανεξαιρέτως. Γιατί εκτός από το παρόν πρέπει να έχουμε και μέλλον.

Σχετικά Άρθρα