Ατζέντα Τελευταία Νέα

Με 19 θέματα συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

«Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)» αναφέρει η ανακοίνωση του Δημάρχου Μπάμπη Δημαρχόπουλου που είναι και πρόεδρος της επιτροπής.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 2ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 3ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτριας: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 4ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 5ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 6ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 7ο: :Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 8ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου 1 στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 9ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου 2 στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 10ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ισόγεου γραφείου στο κέντρο χονδρεμπορίου (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 11ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 22 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 12ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος στην οδό Λ.Μπένη και Βλαχοπούλου 1 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 13ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 37 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 14ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 46 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 15ο: Έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης»(Εισηγητής :Κυριάκος Πεπονίδης)

Θέμα 16ο: Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)

Θέμα 17ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016 (Εισηγητής:Αργύριος Ζολώτας)

Θέμα 18ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων (Εισηγήτρια :Χριστίνα Ράλλή)

Θέμα 19ο: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη)

loading...

Σχετικά Άρθρα