Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με δέκα θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Τοπείρου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, Ελένη Πολυχρονιάδου καλεί τα μέλη του στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21 η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών. (Εισήγηση: Κιοσσές)

Δ΄ Αναμόρφωση του Π/Υ του ΝΠΔΔ ΠΠΑΠ Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γκασδάρη Αντωνία)

12η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2015. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

Απόδοση Δ΄ κατανομής έτους 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικές Εφορείες του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

Παραλαβή πρώτου σταδίου της μελέτης «Αντικατάσταση Τμήματος Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

Πρωτόκολλο παραλαβής για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του οικισμού Λιβερά-Ίμερα». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

Πρωτόκολλο παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση αρχικού αναγλύφου οδοστρώματος οικισμού Λιβερών». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

Λήψη απόφασης για μίσθωση πέντε τηλεφωνικών γραμμών. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

Παραίτηση μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΠΦΑ Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

Ψήφισμα για τη στήριξη επαναλειτουργίας της Χαρτοποιίας Θράκης Α.Ε. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

loading...

Σχετικά Άρθρα