Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Το απόγευμα της Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με 32 θέματα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Γαλανόπουλος καλεί τα μέλη του σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 7 η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Σούνιο» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ομβρίων Μυρωδάτου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Οριοθέτηση οικισμού Π. Κατραμίου- παροχή θετικής γνωμοδότησης. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» προϋπολογισμού 650.000,00 € που χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2012ΣΕ28280 – Ο.Π.Σ.Α.Α.: 176524. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση της 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εκτέλεση έργων οδοποιίας στα Ο.Τ. 34 έως 41 στον οικισμό του Μαγικού» προϋπολογισμού 2.400.000,00 € που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ). (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Αποτύπωση εγκατάστασης  κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ισχυρών ρευμάτων- φωτισμού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κλιματισμού- αερισμού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Αποτύπωση αρχιτεκτονικών κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση της αριθ. 36/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Προϋπολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων, οικονομικού έτους 2016». (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση της αριθ. 37/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση της αριθ. 38/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου- Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση παραχώρησης προς χρήση τεσσάρων (4) δημοσίων αρδευτικών γεωτρήσεων της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας σε ομάδες παραγωγών. (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ, Γεωπόνος, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας).

Ορισμός επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3463/06

Έγκριση διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής- Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και της Παροχής γάλακτος για το Δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» για το έτος 2016. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Έγκριση διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας ειδών καθαριότητας» για το έτος 2016, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 338/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για τα έτος 2015 και εφεξής». (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών πολιτών – οφειλετών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 50 στρεμμάτων (εξωχώραφα Πετεινού Δ.Δ Διομήδειας) στη θέση «Πράσινη Κορυφή», στο αγρόκτημα Εξοχής (εισηγητής: Δήμαρχος)

Κατάργηση του τοπωνυμίου «Αθιγγανοχώρι» για την βόρεια συνοικία του οικισμού της Γενισέας (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση της 11ης τροποποίησης- αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2015. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-07-2015 έως 30-09-2015. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού).

Ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων, ετών 2015-2019 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού).

Συζήτηση επί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Αντωνιάδη Κωνσταντίνου (Αρχηγός της «Δημοκρίτειας Κίνησης»).

loading...

Σχετικά Άρθρα