Γιώργος Τσιτιρίδης: «Ο Τσολακίδης «ξέχασε» να μετρήσει τα τετραγωνικά στο σπίτι Δημοτικής του Συμβούλου». Βαρύ το καρφί σε απάντηση για τον προϋπολογισμό… - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Γιώργος Τσιτιρίδης: «Ο Τσολακίδης «ξέχασε» να μετρήσει τα τετραγωνικά στο σπίτι Δημοτικής του Συμβούλου». Βαρύ το καρφί σε απάντηση για τον προϋπολογισμό…

Σχετικά με το δελτίο τύπου του επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Τσολακίδη για την απόρριψη του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Αβδήρων ενημερώνουμε ότι μετά από έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και έπειτα από έλεγχο νομιμότητας στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε τον προϋπολογισμό στις 13-11-2015, υπήρξε μια μόνο παρατήρηση σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου τα οποία δεν ήταν ισοσκελισμένα και υπήρχε μια υπέρβαση των εξόδων περίπου 252.000,00 €. Παρότι η ίδια απόκλιση υπήρχε και στον περσινό προϋπολογισμό του 2015 είχε γίνει δεκτή από το Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και είχε πάρει έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Η υπέρβαση αυτή των εξόδων οφείλετε στο γεγονός ότι ο Δήμος Αβδήρων έκανε πρόσληψη 15 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας για το 2016 και ανανεώθηκε αυτοδίκαια η σύμβαση άλλων 5 εργαζομένων, προκειμένου ο Δήμος να προσφέρει όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες του στον τομέα της καθαριότητας. Επίσης υπήρχε προγραμματισμός να γίνει πρόσληψη και άλλων εργατών καθαριότητας (με δίμηνες συμβάσεις και ημερομίσθια) κατά την διάρκεια του 2016.

Στις 22-12-2015 σε ειδική – έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε εκ νέου ο προϋπολογισμός του 2016 κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και ισοσκελίζοντας την παραπάνω διαφορά στα ανταποδοτικά τέλη και σήμερα 24-12-2015 στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Τόσο στην τακτική ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 στις 13-11-2015, όσο και στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση στις 22-12-2015 η παράταξη του κ. Τσολακίδη αποχώρησε από τις συνεδριάσεις.

Τέλος η νέα Δημοτική Αρχή έχει κάνει όλες τις δυνατές ενέργειες και ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει δημότες και κατοίκους που έχουν μηδενικά τέλη (μηδενικά δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα ακινήτων) καθαριότητας και φωτισμού, ώστε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση των δημοτών και να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ο κ. Τσολακίδης το 2011 καταμέτρησε τα τετραγωνικά σε οικίες και εμπορικά ακίνητα για όλη την επικράτεια του Δήμου Αβδήρων υπερβάλλοντας πολλές φορές χρεώνοντας ακόμα και υπόγειους χώρους, «ξέχασε» ίσως εσκεμμένα να μετρήσει τα τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοικίας Δημοτικής Συμβούλου της παράταξής του που διετέλεσε Αντιδήμαρχος, Προέδρος Νομικού Προσώπου του Δήμου Αβδήρων την θητεία 2011-2014 και ήταν υποψήφια του στις εκλογές του Μαΐου του 2014 καθώς και συγγενών της, δείχνοντας έτσι την χρηστή διοίκηση, την ίση αντιμετώπιση όλων των δημοτών αλλά και πως αντιμετώπιζε τα οικονομικά θέματα του Δήμου Αβδήρων.

Σχετικά Άρθρα