Αγροτικά Τελευταία Νέα

Οδηγίες για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών που πλήττει τον Έβρο

Έχοντας υπόψη τα κρούσματα Οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου, η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ανακοινώνει τα εξής:

Πληροφορίες για το καταναλωτικό Κοινό

Η Οζώδης Δερματίτιδα (Ο.Δ) προσβάλει μόνο τα βοοειδή και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα.

Η κατανάλωση γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος και προϊόντων αυτού δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος στο καταναλωτικό κοινό. Ασφαλώς βέβαια τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να έχουν υποστεί την ανάλογη θερμική επεξεργασία., για την προστασία του καταναλωτή από άλλα νοσήματα (Βρουκέλλωση, Φυματίωση, Λιστερίωση κλπ).

Πληροφορίες για την εξέλιξη του νοσήματος και τον εμβολιασμό

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έως τις 3/9/2015 έχει ως εξής :

Οι προσβεβλημένες από το νόσημα εκτροφές ανέρχονται στις 24 (είκοσι τέσσερις) και εντοπίζονται μόνο στην περιοχή του Νοτίου Έβρου, με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών στο Δέλτα του ποταμού. Τα θανατωθέντα ζώα έφθασαν τα 1070 βοοειδή. Υπάρχουν επίσης και άλλες ύποπτες εκτροφές που διερευνούνται και που επίσης οι περισσότερες βρίσκονται στο Δέλτα.

Εμβολιασμός:

στόχος να εμβολιαστεί όλος ο Έβρος (περίπου 19.000 ζώα)

ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για όλους και στοχεύει στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και στην αναχαίτιση του νοσήματος

Έναρξη του εμβολιασμού το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξη εμβολίου.

Για την διενέργεια του εμβολιασμού θα μετακινηθεί κτηνιατρικό προσωπικό και από τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της ΠΑΜΘ.

Τυχόν περιοριστικά μέτρα που θα υπάρξουν για κάποιο χρονικό διάστημα , θα αφορούν όλον τον Έβρο και όχι μόνο αυτούς που θα εμβολιάσουν τα ζώα τους.

Τέλος, επειδή η έγκαιρη διάγνωσή της Ο.Δ είναι κρίσιμο σημείο για την εκρίζωσή της, παρακαλούμε για την επαγρύπνηση όλων των εμπλεκομένων (κτηνοτρόφων, ιδιωτών κτηνιάτρων, επαγγελματιών του χώρου) για την συνεργασία τους με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και εφιστούμε την προσοχή τους, για την υποχρέωσή τους να ειδοποιούν άμεσα τις Κτηνιατρικές Αρχές σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης του νοσήματος.

loading...

Σχετικά Άρθρα