Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Γιώργος Παυλίδης: Η Περιφέρεια δίνει τη μάχη για να προχωρήσει το ταχύτερο η αποκατάσταση των αναχωμάτων στον Έβρο

Δημοσιεύθηκε χθες 17 Αυγούστου 2015, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό Φύλλου 97 και τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στη Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».

Με την Πράξη αυτή ρυθμίζονται τα θέματα της απόληψης των υλικών από δανειοθαλάμους (χώρους λήψης κατάλληλου χώματος και λοιπών αδρανών υλικών), για την αποκατάσταση του μεγάλου αριθμού ρηγμάτων επί των αναχωμάτων των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου που καταστράφηκαν από την πρωτόγνωρη σε ένταση και διάρκεια θεομηνία του χειμώνα 2014/2015.

Ο Περιφερειάρχης μετά την υπογραφή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δήλωσε: «Χρειάστηκε ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια για να καλυφθεί το νομοθετικό κενό αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων με λήψη υλικών κατά παρέκκλιση της χρονοβόρας λατομικής νομοθεσίας . Ευχαριστούμε όλους όσους συνέδραμαν στην κατεύθυνση αυτή. Από την πλευρά μας ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η Περιφέρεια δίνει τη μάχη για να προχωρήσει το ταχύτερο στην αποκατάσταση των αναχωμάτων, παρά τις πολλαπλές αντιξοότητες. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπολειπόμενη χρηματοδότηση, πλέον αυτής που διέθεσε η Περιφέρεια».

Σχετικά Άρθρα