ΕπιχειρήσειςΤελευταία Νέα

Ηλεκτρονικό «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή: Αυτά είναι τα 12 μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση

Νέα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που θα παρακολουθούν τις κινήσεις και τις συναλλαγές των φορολογουμένων και θα «τιμωρούν» άμεσα όσους εξ αυτών είναι ασυνεπείς στην εξόφληση των οφειλών τους προς το Δημόσιο ή διαπράττουν φορολογικές παραβάσεις επιστρατεύει η κυβέρνηση στη μάχη για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Εντός των προσεχών μηνών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», θα εφαρμοστούν τα παρακάτω 12 μέτρα για την επιτάχυνση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής:

1) Προμήθεια ειδικού λογισμικού για την διενέργεια ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε καταθέσεις οφειλετών του Δημοσίου με διαδικασίες-εξπρές. Προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργασίας, το οποίο θα προμηθευτεί το Δημόσιο με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε η σχετική προμήθεια να πραγματοποιηθεί στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Η επιβολή κατασχέσεων στις τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου θα γίνεται αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού αυτού συστήματος. Το σύστημα θα συνδυάζει, ταυτόχρονα, στοιχεία για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών και για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων των αντίστοιχων οφειλετών και, στη συνέχεια, θα δεσμεύει και θα κατάσχει αυτόματα ποσά από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών.

2) Καθιέρωση ειδικής διαδικασίας για την άμεση κατάσχεση καταθέσεων οφειλετών με χρέη άνω των 70.000 ευρώ που προβλέπει τα ακόλουθα «βήματα»:
α) Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα αποστέλλει ηλεκτρονικά σε όλες τις τράπεζες τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 70.000 ευρώ.
β) Οι τράπεζες υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής.
γ) Μετά τη δέσμευση των χρημάτων και εντός δύο ημερών, θα ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα θα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέσμευσης.

3) Η προμήθεια και η λειτουργία ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων (data mining tool) για τον εντοπισμό με ηλεκτρονικά μέσα των κυκλωμάτων απάτης στον ΦΠΑ. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή ανάλυσης κινδύνου, μέσω της οποίας εντοπίζονται οι συναλλαγές που θεωρούνται ύποπτες για εξαπάτηση του Δημοσίου με στόχο την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. Το σύστημα αυτό παρακολουθεί μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, την οικονομική δραστηριότητα των ύποπτων επιχειρήσεων, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφορίες από πολλές βάσεις δεδομένων με συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και όταν εντοπίζει συναλλαγές ύποπτες για εικονικότητα ενημερώνει αυτόματα τις φορολογικές αρχές. Εφόσον η εικονικότητα των συναλλαγών αποδειχθεί μετά από αυτοψία οι φορολογικές αρχές απενεργοποιούν αμέσως τους ΑΦΜ των εμπλεκομένων και έτσι μπλοκάρουν τη δυνατότητά τους να υποβάλλουν αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Την εφαρμογή αυτή την έχει ήδη χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, υπό την καθοδήγηση Βέλγων εφοριακών, που συνεργάζονται με την ΓΓΔΕ. Η ομάδα η οποία «τρέχει» αυτή τη στιγμή πιλοτικά τη συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελείται από 10 άτομα, 3 Βέλγους και 7 Ελληνες εφοριακούς και είναι εγκατεστημένη στην Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

Μέσω της εφαρμογής αυτής κατέστη δυνατός, τον περασμένο Απρίλιο, ο εντοπισμός ενός διευρωπαϊκού κυκλώματος απάτης για την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. O ΦΠΑ που γλίτωσε το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα του Μνημονίου προβλέπει την προμήθεια του ειδικού αυτού λογισμικού με απ’ ευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να αποκτηθεί «στο λιγότερο δυνατό χρόνο… από τη χώρα μας» και να «είναι άμεσα διαθέσιμο στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές». Το λογισμικό θα το προμηθευτεί το υπουργείο Οικονομικών από την εταιρεία SAS Institute η οποία το έχει «τρέξει» για λογαριασμό των βελγικών φορολογικών αρχών, με θεαματικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.

4) Επεξεργασία, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016.

5) Δημοσιοποίηση καταλόγου με όλα τα στοιχεία των οφειλετών που χρωστούν φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για περισσότερο από τρεις μήνες.

6) Εντοπισμός των μη δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

7) Θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη.

8) Αίτημα προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Ελληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών.

9) Καθιέρωση περιουσιολογίου για τη βελτίωση της παρακολούθησης.

10) Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

11) Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

12) Επέκταση του «έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών», ώστε να παρέχονται πληροφορίες στις φορολογικές αρχές με ηλεκτρονικό τρόπο για το ιστορικό των τραπεζικών συναλλαγών κάθε φορολογουμένου σε βάθος 10 ετών. Εως τον Σεπτέμβριο του 2015, θα υπογραφεί από τον υπουργό Οικονομικών απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών ώστε να καταγράφει και να παρέχει πληροφορίες σε όλες τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες για τις αναλήψεις και τις καταθέσεις που έγιναν τα τελευταία 10 χρόνια στον λογαριασμό κάθε ελεγχόμενου φορολογουμένου.

Σχετικά Άρθρα