ΜειονότηταΤελευταία Νέα

Δεν μπορεί να κάνει τίποτε η κυβέρνηση για την ανεπάρκεια του σήματος της DIGEA στην ορεινή Ξάνθη

Απάντηση στην ερώτηση των βουλευτών .   X. Ζεϊμπέκ και Ε. Γιαννακίδη έστειλε ο υπουργός επικρατείας Νίκος Παππάς με τη οποία ουσιαστικά δε΄χεται ότι επι του παρόντος δεν μπορείνα υπάρξει λύση ούτε επέικταση του δικτύου της Digea στην ορεινή Ξάνθη. Αν και όταν γίνει άλλος χάρτης συχνοτήτων και άλλα κέντρα εκπομπής βλέπουμε!!! Ηη απάντηση…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: «Απάντηση στην Ερώτηση υπ’ αριθμ. 4118/22.07.2015 των Βουλευτών X. Ζεϊμπέκ και Ε. Γιαννακίδη»

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 4118/22.07.2015 Ερώτησης των Βουλευτών X. Ζεϊμπέκ και Ε. Γιαννακίδη, με θέμα : Αδυναμία κάλυψης με ψηφιακό σήμα της Οροσειράς της Ροδόπης ,επισυνάπτουμε το με αριθμό Πρωτοκόλλου 407/30.7.2015 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ κ. Λ. Ταγματάρχη.

Κατά τα λοιπά αρμόδιος να απαντήσει είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αγία Παρασκευή 30 Ιουλίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:407

Προς:

Πολιτικό Γραφείο Υπ. Επικράτειας κ. Ν. Παππά Μέγαρο Μαξίμου

Θέμα: Ερώτηση υπ’ αριθμ. 4118/22.7.2015 των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ Χουσεΐν και Ευστάθιου Γιαννακίδη, με θέμα : Αδυναμία κάλυψης με ψηφιακό σήμα της Οροσειράς της Ροδόπης

Σε απάντηση της από 22-7-2015 κατατεθείσας ερώτησης των Βουλευτών Ζεϊμπέκ Χουσεΐν και Ευσταθίου Γιαννακίδη προς τους κ. κ. Υπουργούς Επικράτειας και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας καλύπτει την αναφερόμενη περιοχή από τις προβλεπόμενες θέσεις του Χάρτη Συχνοτήτων. Είναι όμως γνωστό ότι ο υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων δεν επαρκεί για την πλήρη ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη του Ελλαδικού χώρου με αποτέλεσμα να παρατηρούνται «λευκές περιοχές», δηλαδή περιοχές με μηδενική ή ανεπαρκή ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη.

Επειδή όμως η ΕΡΤ, ως και εκ του ρόλου της, έχει υποχρέωση για την μέγιστη δυνατή πληθυσμιακή και γεωγραφική κάλυψη, διατηρεί από την εποχή προ του κλεισίματός της αναμεταδότες στις θέσεις Ακρίτας, Ίσμαρος, Κέχρος, Σμιγάδα που καλύπτουν με αναλογική και κατά συνθήκη ψηφιακή εκπομπή ικανό μέρος του Νομού Ροδόπης.

Δεδομένου ότι γίνονται από την πολιτεία ενέργειες για την επαύξηση των προβλεπόμενων σημείων εκπομπής του ισχύοντος Χάρτη Συχνοτήτων, πιστεύουμε ότι όταν αυτός ολοκληρωθεί, θα δοθεί η δυνατότητα στην ΕΡΤ να επεκτείνει το δίκτυο ψηφιακής κάλυψης και στην οροσειρά της Ροδόπης.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες περιοχές που αναφέρονται στην σχετική ερώτηση, σας πληροφορούμε ότι υπάρχει ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ με μία πολυπλεξία (ΜUΧ1) όπως προσδιορίζεται στα allotments 1 (Έβρος), 2 (Πλάκα), 3 (Θάσος) και 4 (Παγγαίο), αλλά και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν τα προαναφερθέντα περί της ανεπάρκειας του ισχύοντος Χάρτη Συχνοτήτων ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης. Στόχος της υπηρεσίας μας είναι η εκπομπή και της δεύτερης πολυπλεξίας (ΜUΧ2), στα προαναφερθέντα allotments όταν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ψηφιακών πομπών μικρής και μεσαίας ισχύος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΛΑΜΠΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα