ΟικολογίαΤελευταία Νέα

Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τους οικοεθελοντές της οροσειράς της Ροδόπης

Το Σάββατο 01 Αυγούστου 2015 στις 19:00, έγινε η άφιξη των πρώτων οικοεθελοντών στο Μεσοχώρι και η Ενημερωτική συνάντηση – εκδήλωση έναρξης του προγράμματος των Οικοεθελοντών του ΦΔΟΡ. Στην εκδήλωση οι οικοεθελοντές παρακολούθησαν παρουσιάσεις που αφορούσαν τη βιοποικιλότητα του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, τις δράσεις του, τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται και τη φύση του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν όπως και τις δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», Άξονας 9: «Προστασία τού Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.

Σχετικά Άρθρα