Τελευταία ΝέαΤοπικά νέα

Με τρία θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αβδήρων. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Έγκριση της υπ’ αριθμ 29/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΠΦΑ του Δήμου Τοπείρου που αφορά α) την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την υπογραφή της σύμβασης στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016 β) την υπογραφή σύμβασης ενεχύρου επί λογαριασμού της υπηρεσίας και γ) εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων. (Εισηγητής: Γιοβανόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος ΚΠΦΑ).

Σχετικά Άρθρα