ΠαραπολιτικάΤελευταία Νέα

Η ΑΜΘ χρειάζεται έναν ρεαλιστικό και δίκαιο Επενδυτικό- Αναπτυξιακό νόμο

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2015 στο Επιμελητήριο Έβρου, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη συνάντηση εργασίας για την διαμόρφωση του νέου επενδυτικού νόμου.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης, στην εκτενή αναφορά του, μεταξύ άλλων:

Περιέγραψε την αναπτυξιακή ταυτότητα και τις μεγάλες δυνατότητες της Περιφέρειας, την αναπτυξιακή υστέρηση και αναδιαρθρωτική αδράνεια των προηγούμενων ετών.

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα μέχρι πρότινος κλειστά ή προβληματικά εξωτερικά σύνορα της χώρας και ταυτοχρόνως της ΑΜ-Θ, σήμερα σχετίζονται με νέας μορφής οικονομικά προβλήματα που πλήττουν την περιφέρεια, όπως ανταγωνιστικές υστερήσεις- έναντι της Βουλγαρίας- που οδηγούν σε σταθερή φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναφέρθηκε στην μείωση της ανταγωνιστικότητας που επιφέρουν τα μεγάλα κόστη μεταφοράς προϊόντων και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Εξέφρασε την ανησυχία του για την κυοφορούμενη απειλή ανάκτησης- επιστροφής των ενισχύσεων (επιτόκια, άλλα κίνητρα) προηγούμενων ετών από τις επιχειρήσεις για λόγους παραλείψεων τρίτων και όχι των επενδυτών, που εάν γίνει θα επιφέρει αποδόμηση της επιχειρηματικότητας.

Ζήτησε:

α) την εκκαθάριση του τοπίου για τις μη καταβαλλόμενες επιδοτήσεις εργασίας 4% & 12%,

β) την επίλυση του προβλήματος της επιβολής μεγάλων προστίμων για την κατ’ ανάγκη παραβίαση των όρων ένταξης (αριθμός απασχολουμένων) του προηγούμενου επενδυτικού νόμου.

γ) την βαθειά διασύνδεση και την συνέργεια των νέων επιχειρήσεων με την αναπτυξιακή ταυτότητα της Περιφέρειας, τους πόρους της περιοχής και τα ευρήματα της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS 3, τουρισμός, προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα, μη μεταλλικά ορυκτά, μάρμαρο, ζεόλιθος, κρασί κ.τ.λ.)

δ) την πραγματική αναβίωση των ΒΙΠΕ μέσα από νέα σχήματα καθώς επίσης και την αξιοποίηση των κλειστών βιομηχανοστασίων (κουφαριών) με νέα επενδυτικά σχήματα, με πλήρη απελευθέρωση από νομικά και λοιπά βάρη.

ε) την ενίσχυση των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με πτώχευση ή αναβίωση πτωχευμένων με την θεσμοθέτηση νέων νόμιμων εργαλείων και δυνατοτήτων (εξαγορές, μειώσεις βαρών κ.τ.λ.)

στ) την μείωση των διαδικασιών και την άρση της πολυπλοκότητας του επενδυτικού περιβάλλοντος

ζ) την θεσμοθέτηση κινήτρων ικανών και ισοδύναμων για την άρση της μειονεκτικότητας της Περιφέρειάς μας έναντι των άλλων Περιφερειών της χώρας μας και των Περιφερειών των γειτονικών χωρών.

Πλέον αυτών κατάθεσε προτάσεις για την βελτίωση της διαχείρισης και την άρση αγκυλώσεων του επενδυτικού νόμου.

Σχετικά ο Περιφερειάρχης σχολίασε: «Είμαστε ουσιαστικά παρόντες στη διαβούλευση. Εγχειρίσαμε στο Γενικό Γραμματέα εξειδικευμένες μελέτες προσδιορισμού του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειάς μας έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας και αυτών των γειτονικών χωρών. Να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι λόγω της γειτνίασης της Περιφέρειάς μας με την έχουσα πλεονεκτικά κίνητρα Βουλγαρία δημιουργούνται προβλήματα φυγής των επιχειρήσεων μας σε αυτήν.

Η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη ζητά έναν ρεαλιστικό και δίκαιο Επενδυτικό – Αναπτυξιακό νόμο, που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, θα συνδέεται με την ταυτότητα της Περιφέρειας, με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη».

Σχετικά Άρθρα