Τελευταία ΝέαΤοπικά νέα

Ανακοίνωση ανάθεσης έργου από την βιβλιοθήκη του κέντρου πολιτισμού Δ. Ξάνθης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ. ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Aπό το 2003 και μέχρι σήμερα το Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία λειτουργούν τη Αμερικανική Γωνιά.

Η Γωνιά είναι ένα πολιτιστικό κέντρο και ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός χώρος σχεδιασμένος να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσα από προγράμματα και πληροφοριακό υλικό.

Η Γωνιά προσφέρει προγράμματα/δραστηριότητες σε πέντε βασικές θεματικές κατηγορίες οι οποίες είναι: πληροφορίες για σπουδές στην Αμερική, εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα για τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, συνεργασίες με όσους έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα της αμερικανικής κυβέρνησης και άλλους υπότροφους, και τέλος, πληροφορίες για την Αμερική. Η Γωνιά προσφέρει επίσης πηγές πληροφόρησης όπως είναι βιβλία, παιχνίδια, ταινίες, πρόσβαση στο διαδίκτυο και εξοπλισμό εργαστηρίου πολυμέσων.

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων το Κέντρο Πολιτισμού αναζητά συνεργάτη να συντονίζει, σχεδιάζει, οργανώνει και διευθύνει τις δραστηριότητες της Γωνιάς. Ο συνεργάτης για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να επιδείξει τις ικανότητές του στο να καταστεί η Γωνιά κέντρο δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ νέων ελλήνων και αμερικανών, ένας άνετος και φιλόξενος χώρος όπου γίνονται καινοτόμες και δημιουργικές δραστηριότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο/Η συνεργάτης πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του/της να οργανώνει προγράμματα που θα περιλαμβάνουν εκτός από άλλα, τα παρακάτω: συναντήσεις ομάδων φοιτητών, μαθήματα αγγλικής γλώσσας, πληροφορίες για σπουδές στην Αμερική, προβολές ταινιών, διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια, ψηφιακά και διαδραστικά προγράμματα καθώς και δραστηριότητες εργαστηρίου πολυμέσων με ευρεία χρήση εξοπλισμού όπου οι χρήστες θα είναι σε θέση να καλλιεργούν ικανότητες σχετικές με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά με πρακτική εξάσκηση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επίπεδο μόρφωσης: Απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο Ιστορίας – Εθνολογίας.
 • Γενικές γνώσεις αμερικανικής ιστορίας και πολιτικής, αξιών, κοινωνίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Αποτελεί πλεονέκτημα οι σπουδές στην Αμερική ή να είναι υπότροφος προγράμματος της αμερικανικής κυβέρνησης.
 • Άπταιστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορική και γραπτή επικοινωνία.
 • Πτυχίο ECDL με έμφαση στην επεξεργασία κειμένων και στην παρουσίαση.
 • Εμπειρία εξυπηρέτησης κοινού, διοίκησης και βασικών αρχών οργάνωσης και διεκπεραίωσης.
 • Εμπειρία απασχόλησης και εργασίας με νέους.
 • Προτιμάται η εμπειρία γνώσης online και ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Ενισχυμένη ικανότητα σε ομαδική εργασία.
 • Ικανότητα ολοκλήρωσης πολλαπλών καθηκόντων μέσα από διαδικασία προτεραιοτήτων. Δυνατότητα τήρησης στενών χρονικών προθεσμιών.
 • Ικανότητα εντοπισμού και εκτίμησης ενδιαφέροντος από την κοινότητα για θέματα σχετικά με την Αμερική.
 • Ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και εκτέλεσης πολλών και ποικίλων προγραμμάτων που να προάγουν τη Γωνία και τις πηγές της σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού.
 • Ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί προϋπολογισμό και να διατηρεί ακριβή στοιχεία.
 • Ικανότητα παρουσίασης γραπτών αναφορών και αλληλογραφίας στην αγγλική γλώσσα.
 • Ικανότητα να εργάζεται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να επιδεικνύει ευαισθησία σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, διημερίδες σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, ψυχολογίας-κοινωνιολογίας, διεθνούς δικαίου και οικονομίας

και

 • Να διαθέτει πνεύμα επιχειρηματικότητας που να του/της επιτρέπει να συνεργάζεται ανοιχτά προς όφελος της Γωνιάς και των εκδηλώσεων της.

Χρόνος υλοποίησης έργου: ένα (1) έτος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στον 2ο όροφο, υπεύθυνη κα Σοφία Πανδρακλάκη. Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων από 3 Αυγούστου έως και 14 Αυγούστου 2015.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541 0 24542. Διεύθυνση: Πλ. Διοιηκητηρίου 1Α, 67100 Ξάνθη.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.

Πασχάλης Λύρατζης

Σχετικά Άρθρα