ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο αν γίνουν προσλήψεις στο Δημόσιο θα οριστικοποιηθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας των σπιτιών των παλινοστούντων!!!! - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Κοινωνία Τελευταία Νέα

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο αν γίνουν προσλήψεις στο Δημόσιο θα οριστικοποιηθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας των σπιτιών των παλινοστούντων!!!!

Διαβάζω στην απάντηση που έστειλε το υπουργείο στον βουλευτή του Σύριζα Στάθη Γιαννακίδη και εντυπωσιάζομαι πραγματικά με τον τρόπο σκέψης του υπουργού και των υπηρεσιών του.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΥΑΠΟΕ

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα «Δικαιούχοι Προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης ΕΙΥΑΠΟΕ», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10004/15-07-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο σας επισυνάπτουμε:

Α) Εκκρεμεί η έκδοση οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας για 858 ακίνητα, για τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα προσωρινοί τίτλοι ιδιοκτησίας κατά χρήση (συμβάσεις χρησιδανείου) και

Β) Εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα 675 ακίνητα, μετά τη λύση και θέση υπό εκκαθάριση του ΕΙΥΑΠΟΕΕ. Σημειώνεται ότι τα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 265/2004 ΦΕΚ 68 Β), μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο σε ομογενείς και εξετάζεται η ανάληψη πρωτοβουλίας για την τροποποίηση της διαδικασίας διάθεσης.

Για την αντιμετώπιση του άνω ζητήματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ζητούν τη στελέχωσή τους με μηχανικούς για τη διεκπεραίωση των αναγκαίων εργασιών. Το Υπουργείο μας εξετάζει τη δυνατότητα πρόσληψης μηχανικών για τη στελέχωση της άνω υπηρεσίας, προς το σκοπό αντιμετώπισης του ζητήματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα