ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

Με ένα μόνο θέμα συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Αβδήρων

Ο πρόεδρος Γιώργος Τσιτιρίδης απέστειλε την παρακάτω πρόσκλησή του προς τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 14 η Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ αριθ. 12730/23-06-2015 αίτησης του Βαλσάμη Ευστράτιου σχετικά με την ανάκληση της υπ αρ. 43/2013 άδειας λειτουργίας του ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» που βρίσκεται στον οικισμό Φελώνη με διακριτό όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ. (εισηγητής: Μιχάλης Τσολακίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας).

Σχετικά Άρθρα