Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Ερώτηση Ζεϊμπέκ- Γιαννακίδη για τους δικαιούχους του ΕΙΥΑΠΟΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι Προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης ΕΙΥΑΠΟΕ

ΤοΕθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΥΑΠΟΕ) συστάθηκετο 1991,και λειτούργησε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχοντας ως αρμοδιότητα την υποδοχή, τη φιλοξενία, την ομαλή κοινωνική ένταξη, καθώς και την στεγαστική και επαγγελματική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Το Μάρτιο του 2003, και σύμφωνα με το Ν. 3072/2002, το ίδρυμα τέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης,ενώη περιουσία του μεταφέρθηκε στο Δημόσιο με σκοπό να διανεμηθεί σε Ομογενείς Παλιννοστούντες.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν από το ΕΙΥΑΠΟΕ, προβλεπόταν και σειρά μέτρων για την επίλυση του ζητήματος της στεγαστικής αποκατάστασης των Παλιννοστούντων Ομογενών, τα οποία μεταξύ άλλων περιελάμβαναν την παραχώρηση ακινήτων και οικοπέδων, τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, καθώς και την παροχή χρηματοδότησης για την αποπληρωμή παλιότερων δανείων.Σε αυτήν την κατεύθυνση, δημιουργήθηκαν οικισμοί και προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, ανεγέρθηκαν νέες κατοικίες και παραχωρήθηκαν πάνω από 35.000 επιδοτούμενα δάνεια. Όλα τα ακίνητα παραχωρήθηκαν αρχικά κατά χρήση, ενώ με την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εκδίδονταν οι τίτλοι οριστικής παραχώρησης και πλήρους κυριότητας.

Με το άρθρο 15 του Ν.3072/2002 το ΕΙΥΑΠΟΕ λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, όλη η περιουσία του ιδρύματος περιήλθε αυτοδικαίως στο ελληνικό Δημόσιο, ενώ δυνάμει του εν λόγω άρθρου εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 265/2004 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων του, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης τους. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, η διοίκηση και η διαχείριση των ακινήτων του πρώην ΕΙΥΑΠΟΕ περιήλθε στις Περιφέρειες, ενώ μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», οι σχετικές αρμοδιότητες περιήλθαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Δυστυχώς, και παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα του ΕΙΥΑΠΟΕ αφορούσαν μια ιδιαίτερα ευπαθή κοινωνική ομάδα, χαρακτηρίστηκαν από πλήθος καθυστερήσεων και προβλημάτων, τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα, καθώς οι Παλιννοστούντες Ομογενείς είχαν καταστεί όμηροι της ολιγωρίας και τη αδιαφορίας των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η μη παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους των στεγαστικών προγραμμάτων του ΕΙΥΑΠΟΕ, σχεδόν 20 χρόνια μετά από την εκκίνηση τους. Στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καταγράφονται σήμερα 858 συμβάσεις χρησιδανείων, όπου σε πολλές περιπτώσεις,και παρά το γεγονός ότι τα αρχικά χορηγηθέντα δάνεια έχουν αποπληρωθεί, οι ιδιοκτήτες κατοικιών και των οικοπέδων δεν έχουν λάβει ακόμα τίτλους παραχώρησης και ιδιοκτησίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Σημειώνεται δε, ότι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιμέτρηση των κατοικιών και την έκδοση των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, ειδικότερα σε επίπεδο μηχανικών, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς και σε σύντομο χρόνο τις απαραίτητες διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, αρκετά από τα οικόπεδα, τα χωράφια και τα ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί στο ΕΙΥΑΠΟΕ προκειμένου να αξιοποιηθούν στα προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παραμένουν σήμερα αδιάθετα, παρά τον αυξανόμενο αριθμό των αστέγων και παρά την ανάγκη αξιοποίησης παραγωγικών πόρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την κάλυψη των αναγκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Eρωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα των τίτλων ιδιοκτησίας των δικαιούχωντου ΕΙΥΑΠΟΕκαι να στελεχωθεί επαρκώς η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σκοπός των προγραμμάτων του ΕΙΥΑΠΟΕ και να αξιοποιηθούν τα αδιάθετα ακίνητα για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννακίδης Στάθης

Γκαρά Αναστασία

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ρίζος Δημήτρης

Σχετικά Άρθρα