Μαυρομιχάλη 6Τελευταία Νέα

Με δεκαεννέα θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης Γιάννης Δρεμσίζης προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στις 10 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής ύλης συνδρομής του ΕΠ «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους» Δήμου Ξάνθης για το 2015 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Τροποποίηση της αρ.3/19-1-15 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

Έκδοση απόφασης για δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πλάτωνος 42 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έγκριση της αριθμ.54/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

Έγκριση της αριθμ.23/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

Έγκριση της αριθμ.29/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. Έτους 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) κυλικείων στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως κατεβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως κατεβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)

Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Ο.Κ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρία “ΕΛΙΣΣΩ ΑΕ” (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

Επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

Λήψη απόφασης για τη διακοπή μισθωτικής σύμβασης και διαγραφή μέρους οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Π.Δ. του Ξ. (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 202/2015 σχετικά με την Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στο 3ου Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα Θράκης

Οικονομική ενίσχυση συλλόγου

Σχετικά Άρθρα