Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος. Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε την εκποίηση των παρακάτω οικοπέδων στον Οικισμό Πόρτο Λάγος σε αστέγους και γενικά οικονομικώς αδύναμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Αβδήρων, χωρίς δημοπρασία και με καταβολή μειωμένου τιμήματος σε πέντε ετήσιες δόσεις, προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή για την στέγασή τους:

στο Ο.Τ. 2 τα με αριθ. 7, 8, 9, 10, 11 και 12.

στο ΟΤ 3 τα με αριθ. 22, 28 και 29.

στο Ο.Τ. 19 τα με αριθ. 230 και 231.

στο Ο.Τ. 14 τα με αριθ. 145, 146, 147, 148, 149 και 150.

στο Ο.Τ. 17 τα με αριθ. 207 και 208.

στο Ο.Τ. 33 με αριθ. 405.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκποίηση των οικοπέδων χωρίς δημοπρασία.

Όσοι από τους δημότες του Δήμου Αβδήρων καλύπτουν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να προσέλθουν στον Δήμο Αβδήρων (Γενισέα), στο Δημαρχείο, στο γραφείο πρωτοκόλλου, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015.

Σχετικά Άρθρα