Η θέση της ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ για τα νέα οικονομικά μέτρα των αγροτών - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Επιστολές Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Η θέση της ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ για τα νέα οικονομικά μέτρα των αγροτών

Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ πραγματοποιήθηκε στις 18-07-2015 σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ στα γραφεία της ΕΑΣ με αντικείμενο τα Νέα Δυσβάσταχτα Οικονομικά Μέτρα για τους Αγρότες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις θέσεις του για τα Μέτρα.

Συγκεκριμένα αυτά αφορούν:

α. Τη Φορολόγηση επιδοτήσεων με κατάργηση του αφορολόγητου ποσού μέχρι 12.000 Ευρώ. Στο Νομό Ξάνθης από τους 9.800 αγρότες που υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ,το 35% των αγροτών λαμβάνει ετησίως έως 1.000 Ευρώ Άμεση Ενίσχυση ενώ το 87 % των αγροτών λαμβάνει ετησίως κάτω από 5.000 Ευρώ Άμεση Ενίσχυση.

β. Την Επιβάρυνση του κόστους των γεωργικών εφοδίων με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 13% στο 23%.Άρα πρέπει να ασκηθεί Κυβερνητική πίεση στις πολυεθνικές εταιρείες να μειώσουν τα κέρδη τους και κατά συνέπεια τις τιμές πώλησης των γεωργικών εφοδίων.

γ. Τον Τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ.(Πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους μικροκαλλιεργητές όπως οι καπνοπαραγωγοί του νομού Ξάνθης των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των καπνών ,διαμορφώνεται κατά μέσο όρο ανά παραγωγό στα 2.200 Ευρώ ετησίως ).

δ. Την Κατάργηση καταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου.

ε. Την Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης από 0,7% έως 8% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

στ. Την Αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 28% για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα μη εξαιρουμένων των Οργανώσεων Παραγωγών, καθώς και την αύξηση προκαταβολής φόρου της επόμενης χρονιάς.

ι. Την Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 10% στο 13% για τα αγροτικά αυτοκίνητα κλπ., Τα παραπάνω θα έχουν ως επακόλουθο:

α) το αγροτικό ΑΕΠ να μειωθεί και συγχρόνως

β) να μειωθεί η συμμετοχή του ως ποσοστό στο εθνικό ΑΕΠ,

γ) το ποσοστό της επιδιωκόμενης αυτάρκειας της Ελλάδας σε βασικά

αγροτικά -διατροφικά προϊόντα θα ελαττωθεί ακόμη περισσότερο και

δ) θα αυξηθούν οι εισαγωγές και θα μειωθούν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, διότι πόσοι εκ των αγροτών ή κτηνοτρόφων θα έχουν τη δυνατότητα και το κίνητρο να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να εκτρέφουν τα ζώα τους αντίστοιχα;

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ αξιολογώντας τη θέση των Αγροτών ,των Κτηνοτρόφων και της Οργάνωσης μας ,με δεδομένο το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων θεωρεί αδύνατη τη συνέχιση των καλλιεργειών ,της εκτροφής των ζώων και την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους με τα Μέτρα αυτά.

Έχοντας την πεποίθηση ότι κατανοείται η δυσχερής θέση στην οποία θα βρεθούν οι αγρότες και μάλιστα οι μικροκαλλιεργητές την επόμενη μέρα ,καλούμε τους βουλευτές να αναλογισθούν τις ευθύνες τους, πριν εγκρίνουν και ψηφίσουν αυτά τα οικονομικά μέτρα, σε βάρος του αγροτικού τομέα και του αγροτικού κόσμου της χώρας μας και τους καλούμε να αναζητήσουν ισοδύναμα χωρίς να αποδυναμωθεί ο αγροτικός ιστός της Χώρας.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.- ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα